advertentie Westland Cultuurweb

Hoofdredacteur

Samenvatting

Een daadkrachtig persoon met aantoonbaar relevante ervaring, die bij de WOS de kwaliteit en de kwantiteit van de redactionele producties bewaakt en leiding geeft aan de redactie.

Doel van de functie
Leiding geven aan de redactie, de betrouwbaarheid borgen, de beoogde kwaliteit en kwantiteit vastleggen en bewaken en keuzes maken die de journalistiek van de WOS ten goede komt. Ervoor zorgen dat de WOS de leidende nieuwsvoorziening in de regio is.

Belangrijkste werkzaamheden
Als hoofdredacteur ben je eindverantwoordelijk voor alle redactionele uitingen van de omroep, op alle platformen. Je functioneert binnen de kaders van het Programmastatuut van de WOS. Bij de functie horen tenminste deze kernactiviteiten:

 • Geeft leiding aan de medewerkers van de redactie;
 • Prioriteert en verdeelt taken onder de redactieleden;
 • Coördineert redactionele werkzaamheden als het maken van het dagelijkse tv nieuws, de nieuwsbulletins op de radio, onderzoeksproducties, documentaires, de jaarlijkse begrotingsbehandeling, het jaaroverzicht op tv en projecten als gemeenteraadsverkiezingen;
 • Werkt en handelt binnen gestelde kaders en programmastatuut.
 • Neemt bij grote gebeurtenissen het initiatief om zo nodig alle registers open te trekken (op de website, radio, televisie en in de sociale media).
 • Voert (samen met de directeur) functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • Zorgt voor een optimale bezetting op de redactie;
 • Zorgt voor een goede planning, opdat de continuïteit gewaarborgd is;
 • Onderhoudt goed contact met samenwerkingspartners (West, Rijnmond, maar ook met fondsen die bijzondere journalistieke producties mogelijk maken e.d.);
 • Initieert onderwerpen tijdens (en ook buiten) de redactievergadering;
 • Organiseert driemaandelijkse een breed redactieoverleg;
 • Initieert en implementeert (nieuw) beleid om kwaliteit te borgen en/of te verhogen;
 • Rapporteert wekelijks over de stand van zaken aan het managementteam;
 • Maakt met derden afspraken over de aanlevering van video, foto’s en/of geluidsfragmenten;
 • Keurt (en tekent voor het gebruik van) door externen geleverde teksten en beeldmateriaal;
 • Je bent op de hoogte van bestuurlijke, politieke, maatschappelijke, sportieve, economische en culturele ontwikkelingen in met name Westland, Midden-Delfland, Maassluis en Hoek van Holland;
 • Je neemt wanneer wenselijk deel aan het overleg met het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) van de WOS;

Belangrijkste eigenschappen

 • Je bent bekend met de regio en publieksgericht;
 • Je kunt goed samenwerken;
 • Je bent objectief, creatief en flexibel;
 • Je kunt goed plannen en organiseren;
 • Je bent resultaatgericht, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen;
 • Je hebt verantwoordelijkheidsbesef en doorziet de belangen van anderen;
 • Je bent niet actief voor een politieke partij of beweging;
 • Je hebt kennis van de Mediawet en handelt binnen die gestelde kaders;
 • Je hebt visie op de ontwikkeling van lokale journalistiek en waar de WOS naar toe moet om succesvol te blijven;

Wat bieden wij
• Fulltime dienstverband (40 uur) voor een jaar met intentie om te verlengen;
• Ruimte voor eigen inbreng in een jong, enthousiast team;
• Mogelijkheden tot volgen van cursussen;

Reageren:
Heb je interesse in de functie? Reageer dan met een motivatie en C.V. gericht aan de directie. Reageren kan via email naar vacature@wos.nl.