advertentie Financieringsgilde TOP
Meerderheid raad Westland: 'Houd minimavoorzieningen in stand'
BEZUINIGINGEN

Meerderheid raad Westland: 'Houd minimavoorzieningen in stand'

BEZUINIGINGEN

Meerderheid raad Westland: 'Houd minimavoorzieningen in stand'

Een raadsmeerderheid wil de inkomensgrens voor minimavoorzieningen en de vrijstelling van de eigen bijdrage voor de Wmo ook volgend jaar handhaven op 130 procent van het minimumloon. Een motie van D66 wordt gesteund door GroenLinks, PvdA, CDA èn Westland Verstandig.