advertentie VEMO Lease top

Aanleg Oostelijke Randweg van start

De aanleg van de nieuwe verbinding Oostelijke Randweg De Lier gaat volgende week dinsdag beginnen.

Deze weg tussen de nieuwe rotonde Kasteelweg/Veilingweg en de Burgemeester Van der Goeslaan moet onder meer zorgen voor een ontlasting van de nabijgelegen Noord-Lierweg en ook de verkeersdruk op de woonkern De Lier verminderen. Verder moet deze randweg de woonbuurt Molensloot-West beter ontsluiten én zorgen voor een zogenoemde sub-regionale spreiding van het verkeer op de Veilingroute en de Burgemeester van der Goeslaan.

De voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe weg zijn al geruimte tijd geleden begonnen. Een zandlaag moest er voor zorgen dat de ondergrond goed werd ingeklonken. Naast de nieuwe verbinding is er ook ruimte gemaakt voor een ecologische zone.

In de eerste fase worden de rijbaan voor het autoverkeer, een vrij liggend fietspad, de bouw van twee bruggen en een fietstunnel gerealiseerd. Verwacht wordt dat de weg halverwege 2021 klaar is voor gebruik.

Laat je reactie achter