advertentie TipTop

Van der Waal & Partners

Aanleg turborotonde bij Monster begint in oktober

De aanleg van een turborotonde op het kruispunt van de Zwartendijk, Molenweg en Emmastraat in Monster begint in oktober.

De huidige verkeerslichten zullen op die plek dus verdwijnen. Er komt een rotonde met twee rijstroken. Volgens de provincie verbetert dit de veiligheid. Ook kan het verkeer straks makkelijker doorrijden. De rotonde moet in mei 2021 klaar zijn.

Het werk wordt in tweeën (twee weghelften) gesplitst, zodat verkeer op de Poeldijkseweg/Emmastraat kan doorrijden.

Vanaf 9 oktober zullen weggebruikers al enkele voorbereidende werkzaamheden zien. Enkele weken later, vanaf 26 oktober, wordt de Zwartendijk bijna vier maanden compleet afgesloten voor doorgaand verkeer en zullen automobilisten van en naar Monster dus moeten omrijden.

Dit zijn de omleidingsroutes van 26 oktober tot 15 februari.

Vanaf medio februari begint het tweede en laatste deel van het werk. Dat gebeurt aan de aan de kant van de Molenweg. Die weg wordt dan tot mei afgesloten.

De omleidingsroutes van medio februari tot mei.

Het doorgaande verkeer op de Poeldijkseweg/Emmastraat kan zoals eerder beschreven wel doorrijden. Dat gebeurt over de andere weghelft, waar op dat moment al een halve rotonde ligt.

Overigens zal de weg tussentijds een paar keer een heel weekend dichtgaan.

Lange voorgeschiedenis

Er wordt al meer dan tien jaar gesproken over de komst van een rotonde op deze locatie. De aanleg had echter nogal wat voeten in de aarde. Enkele huizen moesten worden aangekocht en gesloopt. 

Het college van B en W van Westland zei in 2009 nog dat het hoopte dat de aanleg van de rotonde kon worden meegenomen bij het groot onderhoud van de weg in 2012. Dit bleek echter niet haalbaar. Een aantal jaar later, in 2014, werd gemikt op de start van de werkzaamheden in 2016. In 2014 werden zelfs al de eerste huizen gesloopt om dat mogelijk te maken.

Toch was er veel vertraging in de planning. De provincie Zuid-Holland moest nog één woning in bezit krijgen om die te slopen en moest daarvoor een onteigeningsprocedure starten. Dat zorgde er dus voor dat de werkzaamheden pas dit najaar kunnen beginnen.

Laat je reactie achter