advertentie VEMO Lease top

Nieske Dijkshoorn (midden) heeft een geborgde zetel namens de categorie 'ongebouwd'. WOS

Aantal niet-gekozen zetels in Delfland teruggebracht

Het aantal niet-democratisch gekozen leden in de Verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland wordt bij de komende verkiezingen in 2023 teruggebracht van 9 naar 7.

Dat heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland vandaag in meerderheid besloten.

De Verenigde vergadering (vergelijkbaar met een gemeenteraad) van Delfland telt 30 leden. Van hen zijn er 21 tijdens de verkiezingen door inwoners van het Delfland-gebied gekozen. De overige 9 zetels zijn 'geborgd'. Belangengroepen mogen die leden invullen. LTO (belangenbehartiger van boeren) en de Kamer van Koophandel (voor de bedrijven) hebben beide 4 zetels. De andere wordt bezet door iemand vanuit de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

Vrijwel alle waterschappen in Zuid-Holland hebben 9 geborgde zetels, waar dat er in andere provincies 7 (het wettelijk minimum) zijn. Op initiatief van de provinciale PvdA-fractie wordt dit aantal nu ook in Zuid-Holland dus teruggebracht naar 7. "Een noodzakelijke democratisering van de waterschappen", zegt Statenlid Paulien van der Hoeven. Het voorstel werd mede-ondertekend door Partij voor de Dieren, JA21, D66, GroenLinks, SP, PVV en 50Plus. Daarnaast stemden ook Denk, Groep Van Rijnberk en Groep GO voor. De tegenstemmers waren CDA, VVD, CU/SGP en FvD.

Afschaffing geborgde zetels

Overigens wordt in de Tweede Kamer momenteel gediscussieerd over het helemaal afschaffen van de geborgde zetels. Er lijkt daar inmiddels een meerderheid voor te zijn. Later dit jaar wordt de initiatiefwet 'Democratisering waterschappen' behandeld.

Ted van Heijningen vertelt bij Maarten in de Middag waarom de geborgen zetels van belang zijn

Laat je reactie achter