advertentie Westland Infra top

Wethouder Albert Abee. Webcast Westland

‘Aantallen strandpaviljoens nog geen gelopen race’

Of de plannen met de strandpaviljoens aan de Westlandse kust uitgevoerd worden, is niet alleen aan de gemeenteraad.

Dat werd woensdagavond duidelijk in een commissievergadering van die raad. Nadat er binnenkort besluiten zijn genomen, zullen de plannen nog worden voorgelegd aan diverse overheden en belangengroepen als natuurorganisaties. "Het is dus zeker nog geen gelopen race, maar niet kansloos", stelde wethouder Albert Abee.

Door meerdere raadsfracties werd het college van B en W verweten dat er geen duidelijke visie aan de voorstellen ten grondslag ligt. Wethouder Abee kaatste de bal terug. De gemeenteraad kon twee jaar geleden geen knoop doorhakken over een ontworpen Kustvisie. Vervolgens heeft de raad het college onder meer gevraagd om met voorstellen te komen over het totaal aantal strandpaviljoens en over het aantal jaarrondpaviljoens.

Criteria
Het college stelt voor om het bestaande aantal jaarrondpaviljoens (twee) met drie uit te breiden, waarvan één bij Vlugtenburg, één bij Molenslag en één bij strandslag Beukel. Bij laatstgenoemde locatie willen in elk geval beide paviljoens in aanmerking komen om jaarrond te worden, zo stelde de WOS onlangs vast.
Er werd bij de wethouder op aangedrongen dat in beginsel alle bestaande seizoenpaviljoens aan de genoemde strandslagen moeten kunnen meedingen naar de status ‘jaarrond’. De gemeente dient daartoe objectieve criteria op te stellen.

Negen of tien
Zoals bekend, wil het college langs de Westlandse kust volstaan met in totaal negen strandtenten. Maar als de raad er tien van wil maken, is dat geen breekpunt. Wel blijft nog in discussie of surfschool Westbeach bij Molenslag die tiende zou mogen worden of dat er dan, zoals het college voorstelt, een vrije competitie voor een nog te bepalen locatie komt.

Op dinsdag 8 juli staat het onderwerp strandpaviljoens op de agenda van de gemeenteraad.

Laat je reactie achter