advertentie KBITE

Voortuin van begraafplaats Dijkweg. WOS

Aanvraag 'gemeentelijk monument' voor kerkhof krijgt steun

De Monumentencommissie van Westland steunt het verzoek tot aanwijzing van het oude kerkhof aan de Dijkweg in Naaldwijk tot gemeentelijk monument.

Dat was donderdagochtend de uitkomst van een internetvergadering van genoemde commissie over de aanvraag die begin september vorig jaar is ingediend door enkele erfgoedverenigingen en het Genootschap Oud-Westland.
Zowel de initiatiefnemers als de rooms-katholieke Sint Adrianusparochie (eigenaar van het kerkhof) hadden een rapport laten opstellen.

De Monumentencommissie deelt de opvatting dat het kerkhof van groot belang is voor de geschiedenis van (katholiek) Naaldwijk en daarom bewaard zou moeten worden. De beslissing hierover ligt in handen van het college van B en W van Westland.

Saneren
De Adrianusparochie wil het kerkhof, waar al bijna veertig jaar niet meer begraven wordt, saneren. Alleen het gelijkvloerse voorste deel zou behouden moeten worden. De hoogte van de onderhoudskosten en het toenemende bezoek van ongenode gasten in de donkere uren vormden daarbij belangrijke argumenten.

Nadat er in de afgelopen zomer nogal wat rumoer ontstond over het saneringsplan van de parochie, is er door parochianen en niet-parochianen de werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg opgericht. Deze werkgroep wil helpen de toekomst van het kerkhof veilig te stellen en wil de parochie van alle zorg ontlasten. Er is van diverse kanten hulp voor onderhoud en restauratie aangeboden. Natuurlijk Delfland is bereid om het groenonderhoud op zich te nemen.

Laat je reactie achter