advertentie Boekestijn

Wethouder Albert Abee van de gemeente Westland. Thierry Schut

Abee: Laat Westland zelf probleem arbeidsmigrantenhuisvesting oplossen

Tuinbouwwethouder Albert Abee vindt dat Westland zelf het tekort aan arbeidsmigrantenhuisvesting moet oplossen.

Dat zei hij tijdens de online meepraatsessie, die de WOS had georganiseerd naar aanleiding van de gisteren uitgezonden documentaire 'Niet zonder ons' van journalisten Laurens Visser en Mark Oogjes. Abee wil voorkomen dat andere overheden zich met de situatie in Westland gaan bemoeien: "We zullen in Westland, met de schaarse ruimte die er is, oplossingen moeten zoeken. En dat moeten we vooral, zo zeg ik ook maar, binnen Westland zelf oplossen, om te voorkomen dat er dadelijk allerlei andere overheden over ons heen gaan hangen om ons te vertellen wat we moeten gaan doen. Maar dan moeten we wel zelf verantwoordelijkheid nemen, met het wikken en wegen van alle belangen. Ik denk dat we dat aan elkaar verplicht zijn."

In Westland werken zo'n veertienduizend arbeidsmigranten, maar er wonen er nog geen vijfduizend. Veel van deze buitenlandse krachten wonen in buurgemeenten als Den Haag, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Vaak wonen ze daar in goedkope woningen, wat weer een probleem oplevert voor de lokale woningmarkt in die gemeenten, omdat daarmee het aantal goedkope woningen voor de eigen inwoners in het geding komt. Dat veel arbeidsmigranten buiten Westland wonen, zorgt ook voor een toename van het verkeer. Veel arbeiders komen met auto's en kleine busjes van een uitzendbureau naar hun werkgever. Een oplossing binnen Westland lijkt daarom voor de hand te liggen.

Moeilijke situatie

Toch is huisvesten binnen Westland nog best lastig. Dat heeft alles te maken met andere groepen die ook naar betaalbare huisvesting zoeken. Denk aan de starters en senioren op de woningmarkt, maar ook aan statushouders en spoedzoekers (bijvoorbeeld gescheiden echtparen, die niet langer samen willen wonen en geen hoge eisen stellen aan een ander onderkomen). Bovendien is veel grond in Westland bestempeld als tuinbouwgrond. Op die grond kun je dus niet zomaar bouwen. En de grond in de omgeving van tuinbouwbedrijven is qua afmetingen meestal ook niet toereikend. Ten slotte zijn er ook met regelmaat protesten vanuit de bevolking tegen de komst van nieuwe en grootschaligere huisvesting van arbeidsmigranten. Dit alles zorgt voor een moeilijke situatie.

Abee ziet dat spanningsveld ook: "Je vindt nooit de ideale locatie, maar toch zul je als gemeente uiteindelijk alles moeten overzien en alles moeten afwegen om tot een voorstel te komen." Ook als dat bijvoorbeeld toch op tuinbouwgrond is, zoals bijvoorbeeld het plan voor een woonpark aan de Oostbuurtseweg in De Lier. "Soms is een locatie mogelijk ook minder kansrijk naar de toekomst toe en ook dat moeten we dan onderkennen." Maar 'goed glas' moet ook beter beschermd worden, vindt Abee. Daartoe is afgelopen week in de raad zogeheten handhavingsbeleid vastgesteld. Het voorkomt dat glastuinbouwgrond zomaar kan worden gebruikt voor andere doeleinden, waardoor er nog minder grond overblijft voor de glastuinbouw.

Projecten

Op dit moment worden er twee projecten om arbeidsmigranten op grootschalige wijze te huisvesten door de gemeente gecommuniceerd. Naast het eerder genoemde project aan de Oostbuurtseweg in De Lier (680 bedden), wordt er ook werk gemaakt van het zogeheten Horti Hotel (300 bedden), het Horti Business Center aan de Middel Broekweg in Honselersdijk. Van het project in De Lier moet nog een officiële vergunningaanvraag bij de gemeente binnenkomen en het plan voor het Horti Hotel moet nog worden getoetst. Verder liggen er nog steeds plannen voor een arbeidsmigrantenhotel op Honderdland in Maasdijk, maar de status daarvan is onduidelijk. Voorlopig is dus nog niets zeker.

Laat je reactie achter