advertentie Financieringsgilde TOP

Deze halte blijft. WOS

'Acceptabele buslijn 31 in Monster zal miljoenen gaan kosten'

Handhaving van buslijn 31 op de route via de Hortensiastraat in Monster zal minimaal een investering van miljoenen euro's vergen.

En met een dergelijke investering is het nog maar de vraag in hoeverre de overlast voor omwonenden voldoende zal verdwijnen, zo komt naar voren uit een brief van B en W van Westland aan de gemeenteraad.

Sinds eind augustus loopt een proef waarbij buslijn 31 niet meer door de dorpskern van Monster rijdt. Omwonenden zijn er blij mee, maar voor tal van passagiers betekent het (soms vele) honderden meters extra lopen naar de dichtstbijzijnde halte.
In een brief aan de gemeenteraad heeft het college nu vier mogelijke oplossingen op een rij gezet.

Kleinere bussen? 

Kleinere bussen veroorzaken per bus minder trillinghinder en de rijbaan hoeft mogelijk niet verbreed te worden. Bovendien neemt door een hogere rijfrequentie het gebruik verder toe. Dat klinkt allemaal positief.    Echter, de hogere inkomsten compenseren niet de veel hogere lasten. "De investeringskosten zijn hoog, de exploitatielasten nemen fors toe en er zijn veel meer chauffeurs nodig", aldus het college.
Deze oplossing wordt daarom als 'niet haalbaar' bestempeld. Zowel bij de Metropoolregio als vervoerder EBS zou dekking ontbreken. "EBS ziet dan ook geen mogelijkheden voor het inzetten van kleinere bussen", stellen B en W.

Afstellen huidige bussen

Vervoerder EBS heeft in overleg met de fabrikant van de bussen de afstelling van vering, onderstel en bandenspanning geoptimaliseerd. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Verdere aanpassingen zijn niet mogelijk, omdat dit elders voor hinder (bijvoorbeeld bij drempels) zorgt, het comfort in de bus vermindert en/of het brandstofverbruik verhoogt.
B en W: "Geconcludeerd kan worden dat deze uitgevoerde oplossingsrichting niet tot het gewenste resultaat heeft geleid."

Verbreding rijbaan

De klachten over trillinghinder in Monster komen vooral uit de Hortensiastraat, Larixlaan, de Acaciastraat en aanliggende straten. Om de omwonenden tegemoet te komen, zou gekozen kunnen worden voor verbetering en verbreding van de rijbaan op een deel van het traject. Hierdoor kan de trillinghinder worden verminderd en de verkeersveiligheid worden vergroot.

"Verbreding is echter alleen mogelijk indien aan één zijde de langsparkeerplaatsen vervallen of door de trottoirs te versmallen. Ruimte om in de nabijheid parkeerplaatsen te compenseren ontbreekt echter", steken B en W van wal. "Het verminderen van de trillinghinder wordt deels te niet gedaan door de hogere gemiddelde rijsnelheden door de verbrede en vlakke rijbaan en doordat de bussen dichter langs de woningen komen te rijden. Verkeerdrempels vergroten het risico op trillinghinder. Ook de geluidsbelasting op de woningen neemt toe en mogelijk zijn geluidwerende maatregelen nodig."

Er zal bij deze optie eerst nog een heleboel uitgezocht moeten worden. Inclusief onderzoek, participatie, besluitvorming en realisatie bedraagt de geschatte doorlooptijd circa vier jaar. Daarbij wordt opgemerkt, dat tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden lijn 31 en 34 gedurende een groot deel van deze periode buiten de kern van Monster moeten worden omgeleid. "Omdat in de recent vastgestelde programmering deze werkzaamheden niet zijn opgenomen, ontbreekt hiervoor de financiële dekking en capaciteit. Tevens dienen deze met de werkzaamheden aan kabels en leidingen te worden afgestemd. Voor de benodigde besluitvorming dient op korte termijn eerst onderzoek en advies plaats te gaan vinden. "De totale investeringskosten over een lengte van circa  1,5 km bedragen indicatief 2 tot 3 miljoen euro", meent het college. Conclusie: niet binnen enkele jaren uitvoerbaar.

Aanpassen route lijn 31

Omdat een andere route van lijn 31 door de kern Monster niet mogelijk is (de wegen zijn veelal te smal en  de bochten te krap), rest dus: omleiding buiten de kern.

Voor de reizigers in lijn 31 blijft de reistijd vrijwel gelijk. De route wordt ongeveer 1 km langer, maar door de gemiddeld hogere rijsnelheden (maximale snelheid 50 km/h op deze wegen) wordt dit gecompenseerd.
Voor reizigers van/naar's-Gravenzande en Hoek van Holland nemen, doordat deze route langer is, de kosten per rit met 17 cent toe (zonder korting).

Voor inwoners die in het noordwestelijke deel van Monster en in Ter Heijde wonen neemt de loopafstand gemiddeld met 800 meter toe en hierdoor ook de totale reistijd. Hierdoor zal naar verwachting een deel van de circa 300 instappers op werkdagen in Monster (vóór corona) afnemen. Deze toename van de loopafstand en reistijd kan deels ondervangen worden door met lijn34 naar de overstaphalten op lijn 31 in de Molenweg (Madeweg) en Emmastraat (Vlotlaan) te reizen, aldus het college. Daarbij wordt wel aangetekend, dat lijn 34 minder frequent (2-maal per uur) dan lijn 31 (6-maal per uur) rijdt en niet in de avonduren en niet op zondag. Als andere (hulp)mogelijkheden worden genoemd de Regiotaxi en de Heijdse Lijn.

Laat je reactie achter

Huis-aan-huisactie in Monster in vermissingszaak Jaïr Soares
VANAF MAANDAG

Huis-aan-huisactie in Monster in vermissingszaak Jaïr Soares

VANAF MAANDAG

Huis-aan-huisactie in Monster in vermissingszaak Jaïr Soares

Er wordt begin volgende week in Monster en omgeving een flyeractie gehouden om alsnog een doorbraak te krijgen in de zaak Jaïr Soares, het jongetje dat in 1995 spoorloos verdween op het strand van Monster.

Marck Hagen nieuwe voorzitter VNO-NCW in Noord- en Zuid-Holland
NU WESTLAND-DELFLAND

Marck Hagen nieuwe voorzitter VNO-NCW in Noord- en Zuid-Holland

Streekgenoot Marck Hagen (42) is gekozen tot nieuwe voorzitter van de regionale ondernemersorganisatie VNO-NCW West, die de provincies Noord- en Zuid-Holland omvat.

Ben & Sem delen herinneringen aan schaatsen
MUSEUM

Ben & Sem delen herinneringen aan schaatsen

Het Westlands Schaatsmuseum is bijna gereed voor de heropening. Als alles volgens planning loopt, moet dat op 17 december gebeuren.

Derby MVV'27 - Schipluiden en heren HV Westland live in WOS Sport
RADIO

Derby MVV'27 - Schipluiden en heren HV Westland live in WOS Sport

Het weekend staat weer voor de deur en dus blikken we vooruit op de uitzendingen van WOS Sport.

Kort sportnieuws week 47: Van Duijvenbode door bij 'Finals'
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 47: Van Duijvenbode door bij 'Finals'

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van al het kleine(re) sportnieuws, waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Hoekse windmolens mogelijk bij Renewi en terrein hoogheemraadschap
DUURZAME ENERGIE

Hoekse windmolens mogelijk bij Renewi en terrein hoogheemraadschap

Op het terrein van Renewi en het Hoogheemraadschap van Delfland in Hoek van Holland moeten twee windmolens met een (tip)hoogte van 250 meter komen.

Derby MVV'27 - Schipluiden en heren HV Westland live in WOS Sport
RADIO

Derby MVV'27 - Schipluiden en heren HV Westland live in WOS Sport

Het weekend staat weer voor de deur en dus blikken we vooruit op de uitzendingen van WOS Sport.

Kort sportnieuws week 47: Van Duijvenbode door bij 'Finals'
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 47: Van Duijvenbode door bij 'Finals'

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van al het kleine(re) sportnieuws, waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Hoekse windmolens mogelijk bij Renewi en terrein hoogheemraadschap
DUURZAME ENERGIE

Hoekse windmolens mogelijk bij Renewi en terrein hoogheemraadschap

Op het terrein van Renewi en het Hoogheemraadschap van Delfland in Hoek van Holland moeten twee windmolens met een (tip)hoogte van 250 meter komen.