Deze halte blijft. WOS

'Acceptabele buslijn 31 in Monster zal miljoenen gaan kosten'

Handhaving van buslijn 31 op de route via de Hortensiastraat in Monster zal minimaal een investering van miljoenen euro's vergen.

En met een dergelijke investering is het nog maar de vraag in hoeverre de overlast voor omwonenden voldoende zal verdwijnen, zo komt naar voren uit een brief van B en W van Westland aan de gemeenteraad.

Sinds eind augustus loopt een proef waarbij buslijn 31 niet meer door de dorpskern van Monster rijdt. Omwonenden zijn er blij mee, maar voor tal van passagiers betekent het (soms vele) honderden meters extra lopen naar de dichtstbijzijnde halte.
In een brief aan de gemeenteraad heeft het college nu vier mogelijke oplossingen op een rij gezet.

Kleinere bussen? 

Kleinere bussen veroorzaken per bus minder trillinghinder en de rijbaan hoeft mogelijk niet verbreed te worden. Bovendien neemt door een hogere rijfrequentie het gebruik verder toe. Dat klinkt allemaal positief.    Echter, de hogere inkomsten compenseren niet de veel hogere lasten. "De investeringskosten zijn hoog, de exploitatielasten nemen fors toe en er zijn veel meer chauffeurs nodig", aldus het college.
Deze oplossing wordt daarom als 'niet haalbaar' bestempeld. Zowel bij de Metropoolregio als vervoerder EBS zou dekking ontbreken. "EBS ziet dan ook geen mogelijkheden voor het inzetten van kleinere bussen", stellen B en W.

Afstellen huidige bussen

Vervoerder EBS heeft in overleg met de fabrikant van de bussen de afstelling van vering, onderstel en bandenspanning geoptimaliseerd. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Verdere aanpassingen zijn niet mogelijk, omdat dit elders voor hinder (bijvoorbeeld bij drempels) zorgt, het comfort in de bus vermindert en/of het brandstofverbruik verhoogt.
B en W: "Geconcludeerd kan worden dat deze uitgevoerde oplossingsrichting niet tot het gewenste resultaat heeft geleid."

Verbreding rijbaan

De klachten over trillinghinder in Monster komen vooral uit de Hortensiastraat, Larixlaan, de Acaciastraat en aanliggende straten. Om de omwonenden tegemoet te komen, zou gekozen kunnen worden voor verbetering en verbreding van de rijbaan op een deel van het traject. Hierdoor kan de trillinghinder worden verminderd en de verkeersveiligheid worden vergroot.

"Verbreding is echter alleen mogelijk indien aan één zijde de langsparkeerplaatsen vervallen of door de trottoirs te versmallen. Ruimte om in de nabijheid parkeerplaatsen te compenseren ontbreekt echter", steken B en W van wal. "Het verminderen van de trillinghinder wordt deels te niet gedaan door de hogere gemiddelde rijsnelheden door de verbrede en vlakke rijbaan en doordat de bussen dichter langs de woningen komen te rijden. Verkeerdrempels vergroten het risico op trillinghinder. Ook de geluidsbelasting op de woningen neemt toe en mogelijk zijn geluidwerende maatregelen nodig."

Er zal bij deze optie eerst nog een heleboel uitgezocht moeten worden. Inclusief onderzoek, participatie, besluitvorming en realisatie bedraagt de geschatte doorlooptijd circa vier jaar. Daarbij wordt opgemerkt, dat tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden lijn 31 en 34 gedurende een groot deel van deze periode buiten de kern van Monster moeten worden omgeleid. "Omdat in de recent vastgestelde programmering deze werkzaamheden niet zijn opgenomen, ontbreekt hiervoor de financiële dekking en capaciteit. Tevens dienen deze met de werkzaamheden aan kabels en leidingen te worden afgestemd. Voor de benodigde besluitvorming dient op korte termijn eerst onderzoek en advies plaats te gaan vinden. "De totale investeringskosten over een lengte van circa  1,5 km bedragen indicatief 2 tot 3 miljoen euro", meent het college. Conclusie: niet binnen enkele jaren uitvoerbaar.

Aanpassen route lijn 31

Omdat een andere route van lijn 31 door de kern Monster niet mogelijk is (de wegen zijn veelal te smal en  de bochten te krap), rest dus: omleiding buiten de kern.

Voor de reizigers in lijn 31 blijft de reistijd vrijwel gelijk. De route wordt ongeveer 1 km langer, maar door de gemiddeld hogere rijsnelheden (maximale snelheid 50 km/h op deze wegen) wordt dit gecompenseerd.
Voor reizigers van/naar's-Gravenzande en Hoek van Holland nemen, doordat deze route langer is, de kosten per rit met 17 cent toe (zonder korting).

Voor inwoners die in het noordwestelijke deel van Monster en in Ter Heijde wonen neemt de loopafstand gemiddeld met 800 meter toe en hierdoor ook de totale reistijd. Hierdoor zal naar verwachting een deel van de circa 300 instappers op werkdagen in Monster (vóór corona) afnemen. Deze toename van de loopafstand en reistijd kan deels ondervangen worden door met lijn34 naar de overstaphalten op lijn 31 in de Molenweg (Madeweg) en Emmastraat (Vlotlaan) te reizen, aldus het college. Daarbij wordt wel aangetekend, dat lijn 34 minder frequent (2-maal per uur) dan lijn 31 (6-maal per uur) rijdt en niet in de avonduren en niet op zondag. Als andere (hulp)mogelijkheden worden genoemd de Regiotaxi en de Heijdse Lijn.

Laat je reactie achter

Opnieuw ontploffing bij woning in Wateringse Prins Clausstraat
EXPLOSIE

Opnieuw ontploffing bij woning in Wateringse Prins Clausstraat

EXPLOSIE

Opnieuw ontploffing bij woning in Wateringse Prins Clausstraat

Bij een woning in de Prins Clausstraat in Wateringen is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief tot ontploffing gebracht. Het betreft dezelfde woning waar op 6 oktober ook al een aanslag is gepleegd

Ambachtsweg: dicht, bijna-open, dicht en straks toch weer (tijdelijk) open

Terugblik

ACHTERGROND

Ambachtsweg: dicht, bijna-open, dicht en straks toch weer (tijdelijk) open

De Ambachtsweg in Wateringen gaat op 1 januari weer open. Tijdelijk en in één richting, om zo het omliggende wegennet te verlichten tijdens de reconstructie van het Oosteinde-Herenstraat. Daarmee breekt een nieuw hoofdstuk aan in dit dossier, dat al enkele jaren speelt.

Minderbedeelde kinderen vieren Sinterklaasfeest
LENTIZ DALTON COLLEGE

Minderbedeelde kinderen vieren Sinterklaasfeest

Het Lentiz Dalton College heeft woensdagmiddag een mooi Sinterklaasfeest verzorgd voor 150 minderbedeelde kinderen. De kinderen konden deelnemen aan allerlei activiteiten, waaronder Pietengym. Ook kregen zij een cadeautje van Sinterklaas.

Yvette Broch verwacht speeltijd in eerste groepswedstrijd Oranje
HANDBAL

Yvette Broch verwacht speeltijd in eerste groepswedstrijd Oranje

Yvette Broch verwacht donderdag tijdens de openingswedstrijd van het WK handbal een aantal minuten te kunnen spelen voor Oranje. Dat zei de 32-jarige speelster uit Monster woensdag in een gesprek met de pers.

Hoekenezen via loting in dorpsraad
VOLKSVERTEGENWOORDIGING

Hoekenezen via loting in dorpsraad

Tessa Sterrenberg en Indy van 't Hoft zijn wegens persoonlijke omstandigheden uit de Hoekse dorpsraad gestapt. Daarom moeten er nu twee nieuwe leden komen. De zoektocht begint met een loting onder alle inwoners van 16 jaar en ouder.

Burgemeester Bouke Arends: 'Niet van plan een coffeeshop toe te staan'
SOFTDRUGS

Burgemeester Bouke Arends: 'Niet van plan een coffeeshop toe te staan'

Burgemeester Bouke Arends heeft, in de aanloop naar een commissievergadering van de gemeenteraad, alvast aangegeven niet van plan te zijn een coffeeshop toe te staan in Westland.

Yvette Broch verwacht speeltijd in eerste groepswedstrijd Oranje
HANDBAL

Yvette Broch verwacht speeltijd in eerste groepswedstrijd Oranje

Yvette Broch verwacht donderdag tijdens de openingswedstrijd van het WK handbal een aantal minuten te kunnen spelen voor Oranje. Dat zei de 32-jarige speelster uit Monster woensdag in een gesprek met de pers.

Hoekenezen via loting in dorpsraad
VOLKSVERTEGENWOORDIGING

Hoekenezen via loting in dorpsraad

Tessa Sterrenberg en Indy van 't Hoft zijn wegens persoonlijke omstandigheden uit de Hoekse dorpsraad gestapt. Daarom moeten er nu twee nieuwe leden komen. De zoektocht begint met een loting onder alle inwoners van 16 jaar en ouder.

Burgemeester Bouke Arends: 'Niet van plan een coffeeshop toe te staan'
SOFTDRUGS

Burgemeester Bouke Arends: 'Niet van plan een coffeeshop toe te staan'

Burgemeester Bouke Arends heeft, in de aanloop naar een commissievergadering van de gemeenteraad, alvast aangegeven niet van plan te zijn een coffeeshop toe te staan in Westland.