advertentie Greve

Zuid-Holland

Actie gevraagd tegen misstanden huisvesting arbeidsmigranten

Het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland moet actie ondernemen om een einde te helpen maken aan onmenselijke woonomstandigheden van arbeidsmigranten.

Dat is de strekking van een motie die vandaag met een grote meerderheid door de Provinciale Staten is aangenomen. De uitslag was 39-14.

Het initiatief voor de motie was genomen door Lies van Aelst (SP), naar aanleiding van een reportage van vorige week bij de NOS waarin erbarmelijke woonsituaties in beeld werden gebracht.

Van Aelst: "Wij maken ons ook ernstige zorgen over de constructie waarbij de werkgever ook de huisbaas is. Aan de hierdoor ontstane oneerlijke verhouding tussen arbeidsmigrant en werkgever dient snel een einde te komen. Totdat dit geregeld is moet provinciaal toezicht hierop ervoor zorgen dat ernstige misstanden worden voorkomen.

Verder moet samen met de betrokken gemeenten in gesprek worden gegaan met werkgevers die tegelijkertijd ook huisbaas zijn. "Overigens doet niet elk bedrijf of elke verhuurder het slecht, maar in veel situaties is verbetering noodzakelijk", aldus Van Aelst die het dringend gewenst vindt dat het kaf van het koren wordt gescheiden.

Tien fracties steunden de motie; tegenstemmers waren Forum voor Democratie, Groep Otten en de PVV.

Gedeputeerde Anne Koning gaat met de motie aan de slag. “Wij zien deze als een ondersteuning van ons beleid”, verklaarde zij tijdens de Statenvergadering.

Laat je reactie achter