advertentie KBITE

WOS

Alternatief voor hellingbaan: vrachtdrones

Aanleg van een hellingbaan naar het strand bij Molenslag in Monster is zeker niet op korte termijn te realiseren.

Daarom is het noodzakelijk dat er een alternatieve oplossing voor het bevoorraden van de strandtenten wordt onderzocht: vrachtdrones waarmee 200 tot 300 kilo kan worden vervoerd. Dit schrijft wethouder Albert Abee in een memo aan de gemeenteraad. Daar is eind 2018 een motie aangenomen, waarin om de aanleg van een hellingbaan werd gevraagd. Momenteel worden de strandtenten via het fietspad bevoorraad. Abee schrijft dat er al 279.000 euro is gereserveerd en dat de uitvoering van de werkzaamheden in de planning voor 2022 is opgenomen.

Maar dat blijkt wat al te optimistisch. De baan komt naast de huidige opgang Molenslag in Natura 2000 gebied. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft een eerste stikstofberekening afgewezen en het wachten is op uitsluitsel over een nieuw ingediende berekening. Maar ook moet rekening worden gehouden met beschermde diersoorten, zoals de zandhagedis. De Stichting Duinbehoud maakt zich grote zorgen over de aanslag op de natuur in het gebied.

2022 wordt daarom onhaalbaar. Alleen al het doorlopen van de noodzakelijke vergunningprocedures duurt minimaal 34 weken, schrijft Abee. "Gezien de actieve houding van stichting Duinbehoud moeten we rekening houden met bezwaarprocedures. Hierdoor zal het traject naar een realisatie van de hellingbaan nog langer gaan duren."

Omdat de hellingbaan dus nog jaren op zich kan laten wachten, vindt Abee dat er moet worden gekeken naar nieuwe transporttechnieken zoals een drone. "De TU Delft is daarmee bezig en als logistieke hotspot kan Westland hiermee aantonen innovatief te zijn." Met deze nieuwe wijze van goederentransport kan 200 tot 300 kilo worden vervoerd en een drone kan vanaf elke locatie opstijgen.

Maar ook zo'n vrachtdrone is er niet op korte termijn. De voorbereidingen voor de hellingbaan gaan daarom gewoon door. En dus zal er overleg moeten worden gevoerd met de provincie. De Omgevingsdienst mag dan de huidige bevoorrading via het fietspad voorlopig gedogen, de provincie keurt het niet goed. Dat heeft volgens Abee niet zozeer te maken met de verkeersveiligheid, maar meer met de aanslag op het wegdek door de vrachtwagens. De provincie moet extra kosten maken voor onderhoud.

"Een optie hier is het onderzoeken of een zodanige verkeersveilige route over het fietspad te realiseren is, dat duidelijk op het wegdek aangebracht wordt welk deel in de ochtend door een kleine vrachtwagen mag worden benut. Hier dient dan ook duidelijk een wegdeelscheiding van het fietspad te worden aangegeven", schijft Abee. Allemaal in afwachting van een hellingbaan. Of een drone.

Laat je reactie achter