advertentie Boekestijn

Archeologisch onderzoek in De Gouw bijna afgerond

De Gouw moet een villawijk worden op de grens van Kwintsheul en Poeldijk. Maar voordat de 31 huizen gebouwd mogen worden, moest eerst archeologisch onderzoek worden gedaan.

En dat onderzoek is nu bijna afgerond. In een aantal weken tijd heeft een team van archeologen ongeveer 3.000 sporen gevonden in het gebied langs de Wateringseweg. Sporen zijn plekken waar in het verleden bijvoorbeeld geulen zijn gegraven, maar ook waar palen van huizen hebben gestaan. In die sporen zijn ook vondsten gedaan: vooral veel aardewerk, dierenbotten en metaal. 

Op deze luchtfoto zijn de sporen, donkerdere gedeeltes, goed te zien. The Missing Link

Op aardewerk is goed te zien of resten uit de middeleeuwen of de Romeinse tijd komen. "Aardewerk vinden is niet heel speciaal, maar wel handig. Op basis daarvan kun je andere vondsten uit een spoor ook in die tijd indelen", weet senior archeoloog Ivo Vossen van ADC Archeoprojecten. Er loopt ook een veldwerker met een metaaldetector rond in de zogenoemde werkput. Die heeft ook al een aantal bijzondere dingen gevonden.

"Zoals een kopje van een Bacchus, dat denken wij ten minste. Dat was de god van de drank. Wij denken dat dat kopje is afgebroken van een bronzen vaatwerk of kan, waar bijvoorbeeld wijn in zat. Dus we weten ook dat ze hier misschien wel van een feestje hielden", aldus de archeoloog.

Eerdere vondst

Vroeger zag dit gebied er heel anders uit. Het lag namelijk aan zee. Op de hogere gebieden langs de getijdenstroom Gantel woonden in de Romeinse tijd en de Middeleeuwen al mensen. In de vorige eeuw werd daar een bijzondere vondst gedaan: een Romeinse villa.

Zulke villa's worden niet veel gevonden in het westen van ons land. "Het huis was van een militair die na 25 jaar trouwe dienst in het Romeinse leger een stukje land kreeg. Hij is dus eigenlijk teruggekeerd naar zijn geboortegrond en heeft daar een bijzonder huis neergezet", vertelt directievoerder Boudewijn Goudswaard van The Missing Link. De villa wordt niet opgegraven. "Die blijft behouden voor de toekomst, men hoopt dat de archeologen dan andere vragen kunnen stellen", vertelt Ivo Vossen.

Resultaten

Hoewel de werkputten vandaag weer worden dichtgegooid, is het onderzoek nog niet afgerond. Alle sporen en vondsten worden eerst nog een keer geanalyseerd en daarna kan er een duidelijk verhaal van worden gemaakt. "Maar we weten wel al dingen. Dat hier een villa heeft gestaan en dat er ook andere mensen omheen woonden, ook in houten huizen. Het was een afgebakend gebied. Buiten de nederzetting hebben we afdrukken van koeienpoten gevonden, duizenden en ook ploegsporen. Dat geeft duidelijk aan dat het gebied erbuiten werd gebruikt om koeien te laten grazen", vertelt Vossen.

Ook de bewoners van de nieuwe villawijk zullen nog wat meekrijgen van het onderzoek. Op de oude Romeinse villa wordt een park gebouwd. Als alle huizen klaar zijn zal The Missing Link daar een presentatie geven over de grond waarop de nieuwe huiseigenaren gaan wonen. Wie geen villa koopt, maar wel benieuwd is kan terecht op de website, waar ook updates worden geplaatst. 

Laat je reactie achter