advertentie KBITE

Archief WOS

Arends: Geen heksenjacht op het water

"We zijn echt niet aan een heksenjacht op het water bezig", bezwoer burgemeester Arends van Westland donderdagavond in een commissievergadering van de gemeenteraad.

Hij lichtte verder toe: "Als er een boot vaart met versterkte muziek en er zijn geen meldingen van overlast, dan zal de politie niet in de benen komen." Arends reageerde daarmee op de opschudding die is ontstaan na de publicatie van een kaartje met de (delen van) vaarwegen in Westland waar geen versterkte muziek meer te horen mag zijn.

De burgemeester hield de raadscommissie een spiegel voor. In januari is er zowel in een commissievergadering als in een raadsvergadering uitvoerig gesproken over de geluidsoverlast tijdens het schuitvaren. De gemeenteraad heeft toen unaniem besloten om in de bebouwde kommen op het water elektronisch versterkte muziek te verbieden.  

De fractie van de LPF kwam destijds nog met een voorstel om het verbod te beperken tot de periode van 22.00 tot 07.00 uur. Dat voorstel verkreeg geen enkele steun, waarna ook deze partij 'ja' zei tegen de opname van het voorgestelde verbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  

‘Niet actief handhaven’

Nu dat raadsbesluit vertaald is in kleuren op een vaarwegenkaart zijn nogal wat volksvertegenwoordigers daarmee in verlegenheid gebracht. De VVD stelde donderdagavond in een rondvraag: "Is het college bereid om tot nader order niet actief te handhaven op de onlangs gepubliceerde regelgeving en op zo kort mogelijke termijn samen met de klagers die geluidsoverlast ervaren en de 'schippers van schuiten' te komen tot een collectief gedragen versimpelde regeling?"

Arends reageerde: "Wat mij verbaast, is dat de partij van 'law and order' mij vraagt om niet actief te gaan handhaven. En dat helemaal, omdat de APV op 25 januari door de raad is vastgesteld." Hij was niet alleen verbaasd over de VVD, maar ook over de opmerkingen van enkele andere partijen en van een woordvoerder van de Jongerenraad.

De burgemeester merkte  op, dat het college zich na het raadsbesluit absoluut niet lichtvaardig heeft opgesteld. Hij wees op de 'ferme tijd' tussen 25 januari (raadsbesluit) en 21 mei, dat datum waarop de kaart met de verboden gebieden is vastgesteld. "Wij hebben ons laten leiden door het advies van de politie. Het gaat met name om de dichtbebouwde gebieden in de kernen van het Westland waar veel boten doorheen gaan."

'Het aantal decibellen groeit met het uur'

"Het aantal schuiten dat met veel decibels door het Westland trekt, groeit met de dag en het aantal decibellen met het uur", betoogde Arends. "Blijkbaar zijn wij niet in staat in het Westland om met elkaar afspraken te maken Ik zou ook niet weten met welke partijen ik aan tafel zou moeten gaan, want er is geen georganiseerd verband van schuitvaarders. Ik kan u wel vertellen dat er in het verleden al een fiks aantal boetes zijn uitgereikt en dat ik zelfs 'lasten onder dwangsom' heb opgelegd aan notoire overschrijders. Het helpt allemaal niks."

Openbare toiletten

Om het wildplassen op het erf van particulieren tegen te gaan, werd onder meer door Don van Geest van de Jongerenraad geopperd om openbare toiletten langs de vaarroutes te plaatsen.  Arends daarover: "Ik heb altijd geleerd dat als ik moet plassen, dat ik dat niet bij iemand in de tuin doe, maar een plekje opzoek waar dat wel kan.  En het zou toch te zot zijn dat we in de vaargebieden om de 500 meter een openbaar toilet voor de schuitvaarders moeten plaatsen. Een oplossing zou wel kunnen zijn dat er wat minder bier op de schuiten zou komen, want dan zou er wat minder geplast hoeven worden."
Inhakend op het door hem zelf uitgelokte gemor in de raadszaal, floot Arends zichzelf een beetje terug met de toevoeging: "Maar laten we nou niet elkaar elk vrolijkheidje afnemen."

Laat je reactie achter

TV-tak WOS bestaat 25 jaar
JUBILEUM

TV-tak WOS bestaat 25 jaar

JUBILEUM

TV-tak WOS bestaat 25 jaar

De tv-tak van de WOS bestaat dit jaar 25 jaar. Vaste uitzendingen begonnen in oktober 1997 met een weekoverzicht van het nieuws.

Met auto ondersteboven in sloot langs Middenzwet in Wateringen
VERKEERSONGELUK

Met auto ondersteboven in sloot langs Middenzwet in Wateringen

Een automobiliste is maandagmiddag met haar wagen ondersteboven in een sloot langs de Middenzwet in Wateringen terechtgekomen.

Nieuw gedeelte Prinsenbos eind deze week klaar
NATUURGEBIED

Nieuw gedeelte Prinsenbos eind deze week klaar

Wie een rondje door het Prinsenbos in Naaldwijk loopt, ziet dat de uitbreiding in volle gang is. Er liggen al nieuwe wandelpaden, twee bruggetjes, een oeverzwaluwwand en natuurvriendelijke oevers.

Geen fusie tussen Wonen Wateringen en Wassenaarsche Bouwstichting
CORPORATIES

Geen fusie tussen Wonen Wateringen en Wassenaarsche Bouwstichting

Woningcorporaties Wonen Wateringen en de Wassenaarsche Bouwstichting gaan toch niet fuseren. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Wassenaarsche Bouwstichting.

Honderden bedrijven in regio moeten NOW-gelden terugbetalen
LOONSTEUN

Honderden bedrijven in regio moeten NOW-gelden terugbetalen

Van alle bedrijven in onze regio die ten tijde van de eerste NOW-regeling financiële steun van de regering ontvingen, moeten er 581 het volledige bedrag terugbetalen.

Kort sportnieuws week 27: Yannick Rolvink naar finale discuswerpen
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 27: Yannick Rolvink naar finale discuswerpen

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van al het kleine(re) sportnieuws, waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Geen fusie tussen Wonen Wateringen en Wassenaarsche Bouwstichting
CORPORATIES

Geen fusie tussen Wonen Wateringen en Wassenaarsche Bouwstichting

Woningcorporaties Wonen Wateringen en de Wassenaarsche Bouwstichting gaan toch niet fuseren. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Wassenaarsche Bouwstichting.

Honderden bedrijven in regio moeten NOW-gelden terugbetalen
LOONSTEUN

Honderden bedrijven in regio moeten NOW-gelden terugbetalen

Van alle bedrijven in onze regio die ten tijde van de eerste NOW-regeling financiële steun van de regering ontvingen, moeten er 581 het volledige bedrag terugbetalen.

Kort sportnieuws week 27: Yannick Rolvink naar finale discuswerpen
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 27: Yannick Rolvink naar finale discuswerpen

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van al het kleine(re) sportnieuws, waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.