advertentie VEMO Lease top

WOS

Bartholomeus-bestuur: 'Kerk blijft niet automatisch bestaan'

Het bestuur van de Bartholomeuskerk in Poeldijk vindt dat bij de gemeente Westland ten onrechte wordt aangenomen dat de kerk wel zal blijven bestaan.

Dat blijkt uit een brief van het parochiebestuur, die dinsdagavond als inspreektekst geldt in de vergadering van de gemeenteraad. Er moet dan onder meer worden besloten tot verdere uitwerking van een centrumplan voor Poeldijk.  

Westland kent meer dan dertig kerkgebouwen. Volgens een mede door het kabinet gedragen landelijk plan zouden gemeenten een integrale visie moeten opstellen met betrekking tot alle kerkgebouwen, monumentaal of niet, zo betoogt het kerkbestuur. "Gemeenten die dit al eerder gedaan hebben, komen tot de conclusie dat je met het verwijderen van kerkgebouwen ook de ziel uit dorpen weghaalt. Het kerkgebouw is sociaal, cultureel en maatschappelijk een belangrijke pijler in een dorp, die iedereen wil behouden", wordt er aan toegevoegd.

"Wij voorzien dat ‘de kathedraal van het Westland’ over enkele jaren geen religieuze functie meer heeft", voert het bestuur aan. In feite is de Bartholomeusparochie al geruime tijd een concurrent van de gemeente als het gaat om een toekomstgerichte invulling van het centrum van Poeldijk. Zo wil het parochiebestuur in het Bartholomeuscomplex onderdak bieden aan het zogeheten Huis van de Buurt, maar in het voorkeursplan van het college van B en W is dat nu voorzien in het voormalige Dario Fo-pand in de Voorstraat.

Vervangend parkeren
Het kerkbestuur heeft ook kritiek op de oplossing die bij de gemeente is ontwikkeld op het punt van vervangende parkeerplaatsen voor het autovrij kunnen maken van de Voorstraat. Deze circa twintig parkeerplaatsen zouden moeten worden aangelegd op het plein bij de kerk. "U zult begrijpen dat wij als eigenaar van het terrein geen parkeerplaatsen erbij gaan maken om de Voorstraat autovrij te maken", reageert het bestuur. "De op onze voorstellen ingetekende parkeerplaatsen zijn hard nodig om bij toekomstige investeringen te kunnen voldoen aan de parkeernorm die gesteld wordt."

Laat je reactie achter