advertentie VEMO Lease top

WOS

Basisscholen door corona creatief in bemannen klassen

Juffen die wachten op een test of een meester die verplicht in quarantaine moet vanwege een besmet gezinslid. Basisscholen in onze regio krijgen het steeds lastiger om hun klassen bemand te krijgen.

Dat blijkt uit eigen onderzoek van de WOS. Door middel van een vragenlijst werden 58 scholen in onze regio benaderd, 22 gaven een reactie.

Op dit moment lijkt het aantal medewerkers dat positief test op het coronavirus nog mee te vallen. De meeste scholen geven aan geen of hooguit één besmette leerkracht te hebben gehad, onder het ondersteunende personeel ligt dat aantal nog lager.

Klas naar huis

Toch is op de helft van de scholen die reageerden in elk geval één keer een klas naar huis gestuurd. Dat komt niet door de besmettingen zelf, maar vooral door de geldende regels. Wie kampt met klachten moet thuis blijven en zich laten testen. En wie een positief getest gezinslid heeft, moet in quarantaine.

Dat zorgt bij een meerderheid van de scholen voor een (tijdelijk) tekort aan leraren of ondersteunend personeel: "Veel leerkrachten moeten testen, tot nu toe gelukkig met een negatief resultaat. Het thuis moeten blijven met verkoudheid zorgt voor veel uitval van leerkrachten. Dit is een hele organisatie", merkt directeur Myrte van Staalduinen (De Blinkerd, Monster) op. En Richard de Graaff (Verburch-hof, Poeldijk): "We hebben dagen gehad dat er vijf collega's thuis zaten omdat ze getest moesten worden of omdat ze in quarantaine moesten vanwege een familielid dat corona had. Bij zo'n groot aantal afwezige lukt het je niet om alle groepen les te geven. Gelukkig tot nu toe maar één keer een groep 'naar huis' moeten sturen."

Het is dan ook veel gepuzzel om dat laatste te voorkomen. Scholen zijn daar creatief in. Uit de reacties blijkt dat op er soms moet worden geschoven met leraren: ze worden voor een andere klas gezet of werken een extra dag. Ook wordt op scholen de intern begeleider of directeur ingezet als leraar en op een enkele school is zelfs gewerkt met ouders met een onderwijsbevoegdheid.

Werkdruk

Dat zorgt wel voor problemen op scholen. Zo neemt de werkdruk aanzienlijk toe, omdat leraren andere taken krijgen en dus minder tijd kunnen besteden aan hun reguliere werkzaamheden. Ook kan er minder tijd worden besteed aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Directeuren krijgen daarnaast ook te maken met hogere personeelskosten, omdat de inzet van vervangers niet kan worden gedeclareerd.

Tekst loopt door onder de video.

Scholen blijven open

In de routekaart van het kabinet, die aangeeft welke maatregelen bij welk aantal besmettingen worden genomen, staat dat basisscholen vrijwel altijd open blijven. En ook tijdens de persconferentie deze week bleef het basisonderwijs buiten schot. Premier Mark Rutte zei over mogelijke extra maatregelen in zorgwekkende regio's dat daar alleen wordt gekeken naar eventuele sluiting van scholen vanaf het voortgezet onderwijs.

Ook de directeuren zelf zien een sluiting niet zitten. Op de vraag of zij willen dat de basisscholen te allen tijde open moeten blijven, zeiden slechts twee scholen 'nee'. "Te allen tijde kan nooit. Wel zo lang mogelijk open houden", merkt directeur Wim van Mourik (Mariaschool, Den Hoorn) op. "Maar als er veel leraren thuis moeten blijven, dan kan het (tijdelijk) onmogelijk worden om open te blijven." Daar is Anja Kusters (SBO De Parasol, Maassluis) het mee eens: "Op bepaalde momenten is de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen belangrijker dan het open blijven. Met onvoldoende personeel is dit moeilijker te handhaven."

Reden om wel open te blijven is het feit dat jonge kinderen nauwelijks verantwoordelijk zijn voor verdere besmettingen. Thuisonderwijs geven zou bovendien niet effectief zijn en zorgen voor leerachterstanden. Wel hopen de directeuren dat open blijven met een toenemend aantal besmettingen mogelijk is. "Of het haalbaar blijft bij het vaker uitvallen van personeel is de vraag", reageert directeur Rianne Veenema (Rehoboth, Naaldwijk).

Over dit onderzoek

De afgelopen maand nam het aantal positieve coronatests landelijk toe. Ook scholen worden hierdoor geraakt. Om meer te weten over de gevolgen hiervan, stuurde de WOS vorige week een vragenlijst naar 58 basisscholen in de regio. In totaal 22 gaven een reactie, waarvan 16 uit Westland, 3 uit Maassluis en 3 uit Midden-Delfland. De scholen in Hoek van Holland reageerden niet. Daarmee is het onderzoek niet representatief, maar het schetst wel een aardig beeld. 

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en de WOS werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.

Heb je opmerkingen, vragen of tips naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onderzoeksjournalist Stefan van der Meer via stefanm@wos.nl.

Onderzoeksjournalist Stefan van der Meer vertelt over het zijn onderzoek bij Maarten in de Middag

Laat je reactie achter