advertentie VEMO Lease top

Bedrijventerrein Leehove stuk duurzamer

Het regenwater van het 17 hectare grote bedrijventerrein Leehove in De Lier wordt vanaf nu duurzaam afgevoerd: de sloot in.

Het is immers zonde om schoon water af te voeren naar de afvalwaterzuivering in plaats van het direct te hergebruiken. Daarom hebben de gemeente Westland en het hoogheemraadschap van Delfland besloten om op bedrijventerrein Leehove in De Lier het rioolstelsel aan te passen. Wethouder Leen Snijders van Westland en hoogheemraad Ruud Egas van Delfland schakelden woensdagochtend de pompen uit.

Het vorige rioolstelsel verpompte ongeveer 70 procent van al het hemelwater naar de afvalwaterzuivering. Het is nu een volledig gescheiden stelsel: al het regenwater wordt vanaf nu afgevoerd naar de sloten rondom het terrein en alleen afvalwater gaat nog naar de zuivering. 

Wateroverlast

Er is ooit voor dit systeem gekozen vanwege de wateroverlast. Er moest zoveel mogelijk overtollig water worden afgevoerd. Maar nu er ook veel droge periodes zijn, is dit water ook nodig in de omgeving.

Behalve de vernieuwing van het rioolstelsel is er ook een natuurvriendelijke oever aangelegd. Hier is een uitlaat gemaakt waar het water in terecht komt. Het water wordt ook nog eens gezuiverd en dat komt de biodiversiteit van het gebied ten goede.

Het waterschap hamert erop dat burgers ook kunnen bijdragen aan de vermindering van dit probleem. Dat kan door meer water zelf op te vangen in plaats van betegelde tuinen waardoor het water direct in het riool verdwijnt. 

Laat je reactie achter