advertentie Boekestijn

De gemeenteraad in corona-opstelling. WOS

Begroting Midden-Delfland unaniem aangenomen

De voltallige gemeenteraad van Midden-Delfland verleent steun aan de programmabegroting voor 2021-2024.

De gemeente verkeert in financieel zwaar weer en moet bezuinigen. Het maatregelenpakket dat vorig jaar is aangekondigd blijft van kracht. Er worden geen nieuwe bezuinigingen gedaan. Desondanks is de begroting niet sluitend en moet dit jaar (762.475 euro) en ook volgend jaar (603.428 euro) geld uit de algemene reserve worden gehaald. Het college heeft een dekkingsplan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat vanaf 2023 weer zwarte cijfers worden geschreven.

Lokale lasten

Voor inwoners blijven de lokale lasten gelijk. Het college kiest ervoor om de tarieven voor rioolrecht,afvalstoffenheffing en OZB niet te verhogen. Op subsidies wordt niet (verder) gekort. Alleen een verhoging van de begrafenisrechten is wel noodzakelijk om de toegenomen kosten te compenseren.

Vergadering

De begrotingsvergadering werd vanwege de coronamaatregelen niet zoals gebruikelijk op één dag gehouden, maar verdeeld over twee avonden. Maandagavond kwamen de fractievoorzitters aan het woord en dienden zij moties in. Gisteravond reageerde het college, gingen de partijen in debat en werd er dus gestemd.

Laat je reactie achter