advertentie VEMO Lease top

WOS

Beslissing over Freight Line uitgesteld

Het definitieve besluit om een last onder dwangsom op te leggen aan transportbedrijf Freight Line Europe in Maasdijk is uitgesteld tot dinsdag.

Dat meldde burgemeester Bouke Arends van Westland donderdagavond in een commissievergadering van de gemeenteraad. Reden van uitstel is dat er nog "nadere afstemming" moet plaatsvinden met de Omgevingsdienst Haaglanden, die diverse geluidsmetingen heeft verricht.

Omwonenden van het bedrijf  klagen al langere tijd over geluidsoverlast. Het transportbedrijf en met name aldaar staande koelwagens zouden aanzienlijk meer geluid produceren dan is toegestaan volgens de afgegeven vergunning.

Burgemeester Arends is niet blij met de opstelling van het bedrijf, zo liet hij blijken. "Onze insteek is altijd geweest om de zaak in minnelijk overleg op te lossen. Maar als er van de kant van Freight Line niet wordt bewogen om ook maar iets te doen, dan houdt het voor ons op", zei hij. Arends gaf als voorbeeld dat een gesprek van de bedrijfsdirectie met hem een half uur voor het afgesproken tijdstip werd afgezegd, omdat er in een voorafgaand overleg met ambtenaren van de gemeente al afspraken zouden zijn gemaakt. Volgens eigenaar Chris Hans van der Hout van Freight Line is dat gesprek met de burgemeester niet doorgegaan op initiatief van de ambtelijke dienst van de gemeente.

Arends stelde in de commissievergadering dat de in het voorgesprek toegezegde acties niet zijn nagekomen. Daar wordt door Van der Hout op afgedongen. Hij wil nu graag in gesprek met de burgemeester en zal daartoe een afspraak gaan maken. De eigenaar wordt er "doodmoe van" dat zijn bedrijf van allerlei zaken wordt beticht. "We kunnen niks goed doen", aldus Van der Hout.

Lichtmasten
Waar het aanvankelijk alleen om geluidsoverlast ging, is er nog het een en ander bijgekomen. Zo is er geen vergunning aangevraagd voor het plaatsen van lichtmasten op het parkeerdek van het complex. Die moeten weggehaald worden, zo heeft de gemeente besloten.

Diverse andere bedrijven in de omgeving hebben evenwel ook zonder vergunning lichtmasten op parkeerdekken geplaatst. Daar gaat de gemeente om praktische redenen nog niet direct werk van maken. Maar omdat er met betrekking tot Freight Line om handhaving wordt gevraagd, moeten ze daar nu weggehaald worden. Ook een reden voor Van der Hout om verongelijkt te reageren.

Rol HOC 
In de realisatie van het betrokken bedrijventerrein, Honderdland, speelt de Honderland Ontwikkelings Combinatie (HOC) een belangrijke rol. Daarbij is er een nauwe samenwerking met de gemeente. Het is onduidelijk of eventuele toezeggingen van HOC met instemming en/of medeweten van de gemeente zijn gedaan. De burgemeester stelt in zijn beantwoording van vragen uit de gemeenteraad: "De contacten tussen HOC en Freight Line zijn contacten tussen twee private partijen. Daarin is de gemeente geen partij. Wij weten niet wat HOC en Freight Line aan informatie hebben uitgewisseld en of daarin toezeggingen zijn gedaan door HOC."

Laat je reactie achter