advertentie Financieringsgilde TOP

Impressie M3 Architecten

Bouwplan appartementencomplex aan Kerklaan moet opnieuw worden beoordeeld

De verleende omgevingsvergunning voor een appartementencomplex aan de Kerklaan in Wateringen (locatie Garage Dries) is door de rechtbank in Den Haag vernietigd.

De rechtbank oordeelt een aantal bezwaren van meerdere omwonenden gegrond, zo blijkt uit twee op vrijdag gepubliceerde vonnissen. Burgemeester en wethouders van Westland moeten alsnog toereikend motiveren dat het appartementencomplex wat bouwhoogte betreft niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en stedenbouwkundig gezien past in het straatbeeld.
Ook zal het college nader moeten motiveren dat het appartementencomplex wat privacy betreft geen onevenredige gevolgen heeft voor omwonenden.

Geen bedenkingen

Het appartementencomplex is formeel in strijd met het bestemmingsplan 'Kern Wateringen' omdat het deels wordt gebouwd op gronden met de bestemming 'bedrijf' en functieaanduiding 'autohandel' en deels op gronden met de bestemming 'tuin'. Na meerdere discussies heeft de gemeenteraad van Westland in januari dit jaar ingestemd met een zogeheten 'verklaring van geen bedenkingen'.
In dezelfde vergadering nam de gemeenteraad (met 24-15) een motie aan waarin het college werd opgeroepen "al het mogelijke te doen om het gebouw bij de planontwikkeling alsnog op te schuiven, zodat zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de wens van de bewoners".

15,529 meter hoog

Zoals gesteld, wordt het appartementencomplex deels gebouwd op gronden met de bestemming 'bedrijf' (met een maximale bouwhoogte van 15 meter) en deels op gronden met de bestemming 'wonen' (met een maximale bouwhoogte van 10 meter).
Uit de door het college aan de rechtbank overgelegde bouwtekeningen blijkt dat de bouwhoogte van het complex 15,529 meter bedraagt. De rechter stelt: "Het overschrijdt de maximale bouwhoogte dus met ruim een halve meter voor zover het op de bestemming 'bedrijf' wordt gerealiseerd en ruim vijf en halve meter voor zover het op de bestemming 'wonen' wordt gerealiseerd. Het college heeft deze overschrijdingen ten onrechte niet bij de beoordeling betrokken."

Omdat het college de overschrijding van de maximale bouwhoogte niet bij de ruimtelijke afweging heeft betrokken, zal het college ook qua stedenbouwkundige beoordeling een nieuwe afweging moeten maken, "waarbij inzichtelijk wordt gemaakt dat ook bij een overschrijding van de maximale bouwhoogte het straatbeeld niet zal worden verstoord".

Privacy

Verder betoogden de buren dat hun woon- en leefklimaat onaanvaardbaar wordt aangetast doordat zij minder privacy hebben als gevolg van het appartementencomplex. Zij wezen er in dat verband op dat de balkons, loggia’s en raampartijen inkijk geven in hun tuin en woning.
Tussen de bouwer en de buren is niet in geschil dat het realiseren van het appartementencomplex zal leiden tot vermindering van de privacy. Ook op dit punt wil de rechter dat het college inzichtelijk maakt dat de privacy van de buren niet onevenredig wordt aangetast.

Laat je reactie achter

Hageraats wordt trainer bij Quintus
VOETBAL

Hageraats wordt trainer bij Quintus

VOETBAL

Hageraats wordt trainer bij Quintus

Ramon Hageraats is met ingang van komend seizoen de nieuwe trainer van voetbalvereniging Quintus. Hij is bij de vierdeklasser in Kwintsheul de opvolger van Richard Langeveld.

Politie zoekt getuigen van mishandeling in Naaldwijk eind december
112

Politie zoekt getuigen van mishandeling in Naaldwijk eind december

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien van een mishandeling op de Bosweg in Naaldwijk, op woensdagmiddag 28 december.

Kort sportnieuws week 5: Quintus-dames verder in beker
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 5: Quintus-dames verder in beker

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Automobilist gooit telefoon in water
MAASLAND

Automobilist gooit telefoon in water

Een automobilist heeft woensdagavond op de Slot de Houvelaan in Maasland een telefoon in het water gegooid. Een duikteam heeft het mobieltje uit de sloot gehaald. De politie onderzoekt of het ding is gestolen.

Groeiend aantal liefhebbers brouwt zelf 'Westlands' biertje
TREND

Groeiend aantal liefhebbers brouwt zelf 'Westlands' biertje

Westland telt steeds meer liefhebbers die hun eigen bier brouwen. Zowel hobbymatig als professioneel.

Herten en wallaby's verdwijnen langzaam uit Maasland
HERTENKAMP

Herten en wallaby's verdwijnen langzaam uit Maasland

Het kabinet zet de plannen door om de hertenkampen in Nederland te sluiten. Vanaf januari 2024 is het verboden om te fokken met onder andere herten.

Automobilist gooit telefoon in water
MAASLAND

Automobilist gooit telefoon in water

Een automobilist heeft woensdagavond op de Slot de Houvelaan in Maasland een telefoon in het water gegooid. Een duikteam heeft het mobieltje uit de sloot gehaald. De politie onderzoekt of het ding is gestolen.

Groeiend aantal liefhebbers brouwt zelf 'Westlands' biertje
TREND

Groeiend aantal liefhebbers brouwt zelf 'Westlands' biertje

Westland telt steeds meer liefhebbers die hun eigen bier brouwen. Zowel hobbymatig als professioneel.

Herten en wallaby's verdwijnen langzaam uit Maasland
HERTENKAMP

Herten en wallaby's verdwijnen langzaam uit Maasland

Het kabinet zet de plannen door om de hertenkampen in Nederland te sluiten. Vanaf januari 2024 is het verboden om te fokken met onder andere herten.