advertentie KBITE

De Vliet in Maassluis. Archief Google Streetview

Bouwplan Vlietlocatie in Maassluise binnenstad voorlopig geschorst

Er mag voorlopig nog niet worden gebouwd op de 'Vlietlocatie' in Maassluis, zo heeft een voorzieningenrechter bij de Raad van State vanochtend bepaald.

Feitelijk is het op 1 februari vastgestelde bestemmingplan geschorst en ook de vergunning  die op 22 februari aan ABB Ontwikkeling is verleend. De Vlietlocatie is gelegen tussen de Zuidvliet, de P.C. Hooftlaan, de Arthur van Schendelstraat en de Boogertstraat in Maassluis. Het is de bedoeling om zorgcentrum ‘De Vliet’ en ontmoetingscentrum 'De Vliet’ te slopen en op de vrijgekomen plek en de aangrenzende openbare ruimte een supermarkt, commerciële ruimten, 24 sociale huurappartementen, 10 koopappartementen en 27 grondgebonden woningen te realiseren.

Er liep al een zogeheten bodemprocedure tegen dit plan. ABB Ontwikkeling wilde niet wachten met de herontwikkeling van de Vlietlocatie totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in die bodemzaak. Dit betekent dat de bezwaarmakers een spoedeisend belang hebben bij het treffen van een voorlopige voorziening, aldus de rechter.

'Uitgaan van wat er stond'

Tijdens de op 5 juli jl. gehouden zitting bij de voorzieningenrechter is namens de gemeenteraad en B en W verklaard dat in het parkeeronderzoek voor de capaciteitsvraag van de te vervangen bebouwing is uitgegaan van 109 reguliere woningen die er planologisch gebouwd hadden kunnen worden en niet van de capaciteitsvraag behorend bij 109 bejaardenwoningen die feitelijk in het plangebied staan.
De voorzieningenrechter overwoog, dat volgens de geldende beleidsregels uitgegaan moet worden van de capaciteitsvraag van het gebouw dat vervalt, oftewel het daadwerkelijk aanwezige gebouw en niet van de capaciteitsvraag van een gebouw dat planologisch gebouwd had kunnen worden.

Het standpunt van de bezwaarmakers dat de benodigde parkeercapaciteit bij een bejaardenwoning aanzienlijk lager is dan bij een reguliere woning, "komt de voorzieningenrechter niet onaannemelijk voor". Hierbij is in aanmerking genomen dat de parkeernorm voor een serviceflat/aanleunwoning 0,4 parkeerplaats per woning bedraagt. Dit is veel lager dan de in het parkeeronderzoek gehanteerde parkeernorm van 1,2 parkeerplaats voor een reguliere woning.

In de vandaag gedane uitspraak van de voorzieningenrechter wordt er op gewezen dat het oordeel van de voorzieningenrechter een voorlopig karakter heeft en niet bindend is in de bodemprocedure.

Laat je reactie achter

Eindelijk tiende editie Filmfestival Maassluis
JUBILEUM

Eindelijk tiende editie Filmfestival Maassluis

JUBILEUM

Eindelijk tiende editie Filmfestival Maassluis

Na twee jaar uitstel door corona kan het Filmfestival Maassluis volgende week eindelijk het tienjarig bestaan vieren. Tijdens deze feestelijke editie keert het festival ook terug naar waar het ooit begon.

Meer jongerenwoningen in Hoek van Holland
SCHAARSTE

Meer jongerenwoningen in Hoek van Holland

Woningbouwvereniging Hoek van Holland heeft plannen om twintig woningen aan de Van Spilbergenstraat en het De Cordespad te slopen en op deze plek 42 appartementen voor onder andere jongeren te bouwen.

Asfalt op voormalig NAM-terrein Naaldwijk blijft nog jaren liggen
GASWINNING

Asfalt op voormalig NAM-terrein Naaldwijk blijft nog jaren liggen

Het voormalige NAM-terrein langs de Hoge Noordweg in Naaldwijk, op de grens met De Lier, wordt ook de komende jaren ongewijzigd gehandhaafd. Dat blijkt uit navraag bij het bedrijf.

Kort sportnieuws week 33: Excelsior Maassluis treft Hercules in beker
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 33: Excelsior Maassluis treft Hercules in beker

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van al het kleine(re) sportnieuws, waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Nieuwe stadsdichter Maassluis gezocht, maar 'spoeling is dun'
POËZIE

Nieuwe stadsdichter Maassluis gezocht, maar 'spoeling is dun'

Maassluis is weer op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Tot 10 september kunnen poëten zich daarvoor aanmelden. Maar is er wel voldoende animo in de eerste stad aan de waterweg?

Excuusbrief voor plotselinge verkeersmaatregelen Oude Hoek
INSCHATTINGSFOUT

Excuusbrief voor plotselinge verkeersmaatregelen Oude Hoek

De gemeente Rotterdam heeft aan inwoners van wijk de Oude Hoek in Hoek van Holland excuses aangeboden voor de plotselinge invoering van enkele verkeersmaatregelen afgelopen week.

Kort sportnieuws week 33: Excelsior Maassluis treft Hercules in beker
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 33: Excelsior Maassluis treft Hercules in beker

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van al het kleine(re) sportnieuws, waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Nieuwe stadsdichter Maassluis gezocht, maar 'spoeling is dun'
POËZIE

Nieuwe stadsdichter Maassluis gezocht, maar 'spoeling is dun'

Maassluis is weer op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Tot 10 september kunnen poëten zich daarvoor aanmelden. Maar is er wel voldoende animo in de eerste stad aan de waterweg?

Excuusbrief voor plotselinge verkeersmaatregelen Oude Hoek
INSCHATTINGSFOUT

Excuusbrief voor plotselinge verkeersmaatregelen Oude Hoek

De gemeente Rotterdam heeft aan inwoners van wijk de Oude Hoek in Hoek van Holland excuses aangeboden voor de plotselinge invoering van enkele verkeersmaatregelen afgelopen week.