advertentie VEMO Lease top

WOS

Buren van De Hofvilla in actie tegen noodlokalen

Omwonenden van basisschool De Hofvilla aan de Schaepmanstraat in Wateringen zijn in het geweer gekomen tegen de voorgenomen plaatsing van noodlokalen.

Bewoners van de Oranjewijk hebben een petitie met 166 handtekeningen aangeboden aan onderwijswethouder Ben van der Stee van de gemeente Westland. Zij willen dat de onlangs ingediende vergunningaanvraag niet wordt gehonoreerd.

Er zouden als gevolg van de tijdelijke uitbreiding tientallen leerlingen bijkomen. "Daardoor zal de verkeersdrukte aanzienlijk toenemen, maar op dit moment zit die al aan zijn max", stellen de omwonenden in de petitie.
Na het voltooien van de nog vrij nieuwe school zijn er al extra lokalen bijgebouwd. Wethouder Van der Stee heeft destijds openlijk gezegd dat dit het maximum was dat de school kon bereiken qua aantal lokalen en leerlingen, brengen zij in herinnering.

De Kiss & Ride-zone bij de school heeft vijftien tot twintig parkeerplekken gekost, stellen de buren, die spreken van een parkeerchaos. "Ouders staan soms 45 minuten met draaiende motor op die Kiss & Ride-zone te wachten op hun kinderen", zo luidt de klacht. De omwonenden willen dat die strook voor het brengen en ophalen van kinderen wordt opgeheven "zodat wij in de wijk onze parkeerplekken weer gewoon kunnen gebruiken".

Directeur Mieke Hopmans van De Hofvilla wil een reactie geven nadat zij heeft kunnen overleggen met de koepelorganisatie WSKO, waar haar school onder valt.

De omwonenden hebben zich tot de politiek gewend. De fracties van Westland Verstandig en de LPF hebben inmiddels al rondvragen ingediend voor de gemeenteraadsvergadering van 8 juli.

Laat je reactie achter