advertentie Schoon Westland top

Corona-opstelling raadscommissie Westland. WOS

Calisthenicspark mogelijk naar Verdilaan

Binnen Naaldwijk zal worden gekeken naar een andere plek voor een Calisthenics- en Freerunpark dan het tot dusver beoogde Dreespark.

Dat was dinsdagavond de uitkomst van een bespreking van dit onderwerp in een commissievergadering van de Westlandse gemeenteraad. Als alternatieve plek voor de sporttoestellen wordt vooral gekeken naar het trapveldje aan de Verdilaan tegenover sporthal De Pijl en het grasveld tegenover het gemeentehuis aan de Verdilaan.   

Trapveldje tegenover sporthal de Pijl. WOS

Namens omwonenden van het Dreespark sprak Karin Blankenstein de commissie toe. Zij had  ongeveer 700 handtekeningen bij zich die in de afgelopen vier dagen in haar omgeving zijn verzameld. Blankenstein betoogde onder meer dat er in de afgelopen jaren steeds meer groen van het Dreespark is afgeknabbeld ten bate van onderwijs- en recreatieve bestemming.

De omwonenden zijn volgens haar zeer teleurgesteld dat er geen vervolg is gekomen op een informatieavond die op 10 maart is gehouden en die feitelijk was toegezegd.

Wethouder Leen Snijders bracht in herinnering dat hij in november afgelopen jaar van de gemeenteraad het verzoek had gekregen om de vestiging van een Calisthenicsplek in het Dreespark uit te werken. Inspelend op de weerstand uit de omgeving, wilde hij nu eerst graag de opvattingen van de raadsfracties weten.

Omwonende Karin Blankenstein sprak in het radioprogramma Gardien Tot Tien over de uitkomst van de commissievergadering

Groenpark aan de overkant van het gemeentehuis. WOS

Laat je reactie achter