advertentie KBITE

Stadhuis van Maassluis Bas Booister

College Maassluis wil vanwege crisis tijdelijk meer kunnen uitgeven

Het college van burgemeester en wethouders in Maassluis wil bij uitzondering uitgaven kunnen doen van maximaal 2 miljoen euro, zonder tussenkomst van de gemeenteraad.

Het gaat hierbij om uitgaven die direct te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis en waarvan verwacht wordt dat, wanneer ze niet gedaan worden, dit nadelige gevolgen heeft voor de gemeente.

Wel moeten dergelijke uitgaven van het college direct gemeld worden aan de gemeenteraad. Bovendien gaat het om een tijdelijke verruiming van de bevoegdheden. Normaal gesproken mag het college zonder tussenkomst van de raad maximaal 250.000 euro uitgeven aan een overschrijding.

Dinsdag 12 mei wordt er in een commissievergadering over het raadsvoorstel gesproken.

Laat je reactie achter