advertentie KBITE

WOS

College Westland: Wij zijn er nog steeds niet uit met Freight Line

Er is nog geen oplossing in zicht voor de geluidsproblemen van transportbedrijf Freight Line Europe (FLE) op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk.

Dat is de conclusie van het college van B en W van Westland in een brief aan de gemeenteraad. In een medio januari aangenomen motie was door de raad gevraagd om samen met het bedrijf te zoeken naar oplossingen die zowel recht doen "aan de belangen van de omwonenden en aan de belangen van de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemingen."

Er is vervolgens overleg met het bedrijf geweest en er zijn (in opdracht van FLE) mogelijke aanpassingen onderzocht. Echter de (geluids)effecten van enkele opties zijn nog niet berekend, zo meldt het college. Tot die onderzochte oplossingen behoort een overkapping van het buitenterrein.

Door de gemeenteraad was ook gevraagd te onderzoeken of, en zo ja "welke fouten er gemaakt zijn in het proces en door welke partijen en wat daarin te repareren valt". Volgens B en W blijkt uit uitspraken van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State dat er geen fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van het bestemmingsplan. "Op basis van de bedrijfsactiviteiten die FLE thans opgeeft, had de gemeente geen omgevingsvergunning aan dit bedrijf kunnen afgeven. De nu opgegeven bedrijfsactiviteiten zijn anders dan de opgegeven bedrijfsactiviteiten ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning", stelt het college.

Hierbij kan worden aangetekend dat het transportbedrijf zich zwaar gedupeerd voelt door ontwikkelaars, aan wie het vergunningentraject uit handen was gegeven, zo heeft de directie herhaaldelijk laten blijken.

De uitkomsten van nader onderzoek zullen worden voorgelegd en besproken met de Omgevingsdienst Haaglanden. Daarna gaat de gemeente opnieuw aan tafel met FLE.

Laat je reactie achter