advertentie VEMO Lease top

WOS

Coming Out Day: Maassluis nu ook een regenbooggemeente

Burgemeester en wethouders hebben Maassluis officieel uitgeroepen tot Regenbooggemeente.

Deze maandag, op Coming Out Day, hees wethouder Sjoerd Kuiper de regenboogvlag bij het Lentiz Reviuslyceum in Maassluis. Met het ophangen van de regenboogvlag laten gemeenten en provincies weten dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig en geaccepteerd moet voelen.

Maassluis hijst al enige jaren de regenboogvlag op de belangrijke themadagen. "Maar alleen de vlag hijsen is niet genoeg, we willen dit ook uitdragen in ons beleid en gesprekken voeren met inwoners die zich betrokken voelen bij dit onderwerp om dat beleid zo goed mogelijk vorm te geven", vertelt burgemeester Edo Haan. 

Met het aannemen van de naam 'Regenbooggemeente' spreekt de gemeente de intentie uit om zich in te zetten voor de acceptatie van LHBTI's (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele-, transgender-, en intersekse-personen). Enkele omliggende gemeenten zijn al geruime tijd Regenbooggemeente: Westland is dat sinds 2011 en Rotterdam (inclusief Hoek van Holland) al sinds 2008.

Ook in Westland was er aandacht voor deze dag, zo gaan op ISW Hoogeland leerlingen docenten lesgeven over de omgang met LHBTQ'ers, zo vertelde Maaike Frankena

Laat je reactie achter