advertentie Boekestijn

Signbiblio

Coronanoodfonds voor stichtingen en verenigingen in Maassluis

Stichtingen en verenigingen in Maassluis die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen een beroep doen op een nieuw coronanoodfonds.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het noodfonds zijn in hoofdlijnen:

- de financiële problemen zijn door coronabeperkingen veroorzaakt en de organisatie heeft naar andere mogelijkheden gezocht om het verlies op te vangen;
- de steun draagt bij aan een duurzaam herstel van de organisatie of aan een structurele verbetering, waardoor de organisatie toekomstbestendiger uit de crisis komt.

Wie een beroep wil doen op het noodfonds, kan een aanvraag doen via www.maassluis.nl/coronanoodfonds.

Laat je reactie achter