advertentie KBITE

WOS

Coronavirus duikt op in verpleeghuis De Tweemaster

In verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis is bezoek niet meer mogelijk wegens het opduiken van het coronavirus.

Dat is vanmiddag bekendgemaakt door de Argos Zorggroep, waartoe De Tweemaster behoort.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is niet alleen per direct voor alle woonzorggroepen de bezoekregeling stopgezet, maar zijn ook de bezoekramen tijdelijk buiten gebruik. "Alle gemaakte afspraken komen te vervallen. Wij begrijpen dat deze moeilijke beslissing impact heeft op onze bewoners en hun naasten. Wij hechten echter ook veel waarde aan ieders veiligheid", verklaart Argos.

Er wordt nadrukkelijk gewezen op alternatieve mogelijkheden voor contact, zoals (video)bellen en post en/of attenties versturen. "Graag zelfs! Wij zullen helpen waar wij kunnen", wordt er aan toegevoegd.

Alle eerste contactpersonen van de bewoners zijn door Argos op de hoogte gesteld van de bezoekstop.

Laat je reactie achter