advertentie KBITE

Archieffoto CRM

'Cultuur in Maassluis moet diverser publiek bereiken'

De gemeente Maassluis wil dat gesubsidieerde culturele instellingen in de nabije toekomst een gevarieerder publiek bereiken.

De gemeente gaat dat doen door middel van een nieuw subsidiebeleid, waarbij maatschappelijk effecten beter kunnen worden geanalyseerd en beoordeeld. Zo hoopt Maassluis dat het cultuuraanbod in de stad aantrekkelijker voor de gehele bevolking wordt. De stap van de gemeente sluit aan bij de plannen van cultuurminister Ingrid van Engelshoven om het aanbod van door het Rijk gefinancierde culturele instellingen diverser te maken.

Uit een evaluatie van de Maassluise Cultuurvisie komt  naar voren dat instellingen het moeilijk vinden om bijvoorbeeld jongeren of inwoners met een migratieachtergrond aan zich te binden. De vraag is dan ook of het huidige aanbod wel aansluit bij de wensen van de inwoners. Om dit beter te kunnen monitoren, wil Maassluis het Kenniscentrum MVS opdracht geven om onderzoek te doen naar de culturele behoeften van de inwoners, de waardering van inwoners voor de openbare kunst en de vitaliteit van de amateurkunstverenigingen.

Bovendien stelt de gemeente een doelgroepenmodel voor Maassluis op, om zo een beter inzicht te krijgen in de behoeften van de verschillende doelgroepen. Met deze gegevens stelt de gemeente voor een betere spreiding en diversiteit van evenementen te kunnen zorgen. Door ruimte te bieden aan nieuw aanbod van nieuwe makers en op nieuwe plekken, denkt de gemeente een bijdrage te kunnen leveren aan de verbreding van het culturele leven.

Laat je reactie achter