advertentie Boekestijn

WOS

D66: Westland kan helpen bij crisis Afghaanse vluchtelingen

Westland moet zo snel mogelijk de achterstand wegwerken bij het huisvesten van statushouders.

Hierdoor komen er plekken vrij in asielzoekerscentra, waar dan weer geëvacueerde mensen uit Afghanistan kunnen worden ondergebracht. Deze oproep doet de Westlandse D66-fractie in vragen aan het college van B en W.

Er zitten momenteel zo'n 11.000 erkende statushouders in de asielzoekerscentra, omdat gemeenten er niet in slagen om ze te huisvesten. Die zeggen niet over genoeg woningen te beschikken, omdat ook eigen inwoners lang op een woning moeten wachten. Wethouder Ben van der Stee liet eerder dit jaar al weten dat het voor de gemeente niet haalbaar is om dit jaar het verplichte aantal statushouders aan een woning te helpen.

Nu er bijna 2000 Afghanen naar Nederland zijn geëvacueerd en de beschikbare asielcentra vol zitten, heeft het kabinet de gemeenten opgeroepen om ook voor tijdelijke opvang te zorgen. D66-steunraadslid Maxim van Ooijen: "Wij zien niet direct locaties in Westland waar dat kan, maar er is ook een andere mogelijkheid om te helpen bij deze crisis en dat is om de statushouders op te nemen die door de wet aan Westland zijn toegewezen. Het kabinet zegt dat er hiervoor ook onorthodoxe maatregelen mogen worden genomen." 

D66 vraagt het college daarom om op uiterst korte termijn de Westlandse achterstand bij de wettelijk verplichte huisvesting van statushouders in te lopen en zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van de crisis. Ook vraagt D66 of het college wèl mogelijkheid ziet voor tijdelijke noodopvang van uit Afghanistan geëvacueerde mensen.

Laat je reactie achter