advertentie Greve

'Den Haag niet opzadelen met onze problemen'

Het Wateringse CDA-raadslid Jan van Rossum vindt dat de gemeente Westland buurgemeente Den Haag niet moet opzadelen met de gevolgen van kwesties die hier spelen.

Van Rossum noemt de gevonden oplossing voor het probleem rondom de speelkooi aan de Van Nassaustraat en de (proef)afsluiting van de Ambachtsweg als voorbeelden. Hij heeft daarover vragen ingediend bij het college van B en W.

De speelkooi was oorspronkelijk bestemd voor jeugd tot en met 18 jaar. Er ontstonden in de afgelopen jaren acceptatieproblemen in de omgeving, vooral vanuit nieuwbouwwoningen die later zijn gebouwd dan de speelkooi. Er zou mede door de wat oudere jeugd uit de naastgelegen Haagse woonwijk overlast optreden. De oplossing is geworden dat de kooi wordt verkleind en alleen nog mag worden gebruikt door kinderen tot en met 12 jaar.
En de oudere jeugd uit deze wijk? Die moet maar uitwijken naar een speelkooi op ruim een halve kilometer verder op Haags grondgebied, suggereert de gemeente. Van Rossum vindt dit 'niet kunnen'.

Afsluiting
De Ambachtsweg is op proef afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit leidt tot verkeeropstoppingen  op Haags grondgebied. Zelfs in de huidige 'coronatijd' worden volgens Van Rossum veel klachten geuit en gemeld over met name twee kruispunten op Haags grondgebied (Poeldijkseweg/Erasmusweg en Noordweg/Laan van Wateringseveld) door de noodgedwongen omrijdende automobilisten.
Op de vraag van een burger of de gemeente deze knelpunten heeft betrokken in de afweging voor de afsluiting van de Ambachtsweg, is bevestigend geantwoord. Van Rossum: "Maar ook hier worden de problemen op ons grondgebied afgewenteld op Den Haag, daar deze de genoemde knelpunten in eigendom heeft".
 Het gegeven antwoord luidde: "De verkeersdoorstroming op de genoemde kruispunten wordt in de gaten gehouden om te bepalen of er later voor die kruispunten mogelijke maatregelen zijn. De gemeente Den Haag heeft recent de mogelijkheid onderzocht om het kruispunt Poeldijkseweg/Erasmusweg te voorzien van verkeerslichten of een rotonde." Van Rossum: "Ofwel ook hier moet Den Haag het maar oplossen."

 Hij wil van B en W weten, of zij zich in beide constateringen herkennen en dit terecht vinden. "Hoe gaan wij in beide genoemde gevallen nu wel onze eigen verantwoordelijkheden verwezenlijken en nakomen, en ook nog conform bestaand vastgesteld beleid?", vraagt Van Rossum.

Beluister hier het interview met Jan van Rossum in het radioprogramma Gardien Tot Tien

Laat je reactie achter