advertentie Boekestijn

Links in het midden: nieuwe 'Bertus Bliek' Buro Maan

'Denk aan winkels in plan Lemairepark'

Binnen de Hoekse gebiedscommissie bestaat de uitgesproken wens voor enkele winkels in het plan Lemairepark.

Dat kwam duidelijk naar voren nadat donderdagavond de contouren van het plan aan deze commissie waren gepresenteerd. Een belangrijke aanzet tot dit plan is het bieden van een alternatief voor Bertus Bliekhuis, een verzorgingshuis voor ouderen.
Commissielid Peter Stok wierp als eerste de vraag op over eventuele winkels op de begane grond in het nieuwe Bertus Bliekhuis. Zijn vraag werd vervolgens omgezet in een dringend verzoek van Tessa Sterrenberg, waarna Ineke Vos het "een onzinnig idee" noemde om er géén plek voor winkels in te ruimen.

In het voorziene Lemairepark, deels op de locatie van de voormalige voetbalvereniging 'Hoek van Holland’ nabij de beeldbepalende Houtmanflat, zijn vier woonlocaties voorzien. Behalve de opvolger van het Bertus Bliekhuis (Lemairehof) is er onder meer een appartementencomplex voorzien, dat vanaf de Prins Hendrikweg als entree van het dorp gezien wordt.
Aan de kant van de Hoekse Hillweg is een complex met vooral starterswoningen geprojecteerd en tot slot is er het zogeheten Kijkuythof met eengezinswoningen in het midden/hogere segment.

De aanleg van het park heeft ook gevolgen voor het huidige sportveld. Er moet een sportvoorziening voor met name de jeugd van 10 tot en met 16 jaar 'terugkomen'. Daarbij wordt door de ambtelijke opstellers gedacht aan een Cruyff Court.

De gebiedscommissie streeft ernaar om eind mei een advies over het concept-ontwikkelingsplan uit te brengen aan het college van B en W van Rotterdam.

Laat je reactie achter