advertentie KBITE

WOS

Deze verkeerslichten vonden jullie (ook) irritant en dit is de uitleg van de gemeenten

Vorige week hebben we bij de WOS een drietal reportages uitgezonden over irritante of overbodige verkeerslichten in onze regio. Er is evenwel nog meer te melden.

Die reportages zijn tot stand gekomen door de reacties die lezers van WOS.nl en de WOS-app eerder dit jaar gaven op de kaart die we speciaal hiervoor in het leven hadden geroepen. Er werden enkele tientallen locaties 'gepind', waarvan een aantal meerdere keren, en er zijn meer dan honderd stemmen uitgebracht. Samen met de betrokken wethouders zijn we naar Monster, Naaldwijk en Den Hoorn geweest om te kijken hoe de situatie daar precies in elkaar zit.

In dit artikel behandelen we tien andere verkeerslichten die in ons onderzoek ook nadrukkelijk naar voren kwamen als irritant. We geven de uitleg die we kregen van de verkeersmedewerker van de desbetreffende gemeente over hoe de situatie in elkaar zit. Sommige problemen zijn naar aanleiding van vragen van onze kant inmiddels opgelost.

Naaldwijk - Kruispunt Galgeweg (N467)/Opstalweg

Een groot aantal mensen vindt dit verkeerslicht overbodig: de doorstroming wordt hierdoor tegengehouden. Een rotonde zou een oplossing kunnen zijn. Overigens zijn er ook meerdere mensen die juist blij zijn met de verkeerslichten, omdat het de veiligheid van fietsers en voetgangers verbetert.

Reactie gemeente Westland: "Er zijn op dit kruispunt weinig opstelstroken voor het verkeer, waardoor de afwikkelcapaciteit beperkt is. In combinatie met de langzaamverkeeroversteken zorgt dit voor een wat langere cyclustijd en dus wachttijd. De groenfases worden niet te lang gemaakt om lange wachttijden voor fietsers en het overlopen van het linksafvak te voorkomen. Af en toe zal dit ertoe leiden dat niet al het verkeer in één groenfase wordt verwerkt."

De Lier - Jogchem van der Houtweg/Burgemeester Van Doornlaan (N223)

Een aantal mensen vindt de tijd dat de lichten bij de Jogchem van der Houtweg op groen staan, veel te kort. Dit zou komen omdat het verkeersaanbod vanaf die kant niet goed wordt gemonitord.

Reactie gemeente Westland: "Deze melding klopt. Op de zijwegen zijn geen voertuigdetectielussen aanwezig die aankomend verkeer detecteren. Daarom is de 'hiaattijd' verhoogd om dit probleem te verhelpen."

Naaldwijk - Vlietpolderplein (N213)

Volgens meerdere automobilisten sluiten de verkeerslichten op deze turborotonde niet altijd even goed op elkaar aan. "Als je met de vrachtwagen ben of als tweede personenwagen, dan red je het volgende verkeerslicht niet en moet je twee keer een ronde wachten", schrijft een melder.

Reactie gemeente Westland: "De nalooptijden in de installatie zijn inmiddels verhoogd. Het probleem zou daarmee verholpen moeten zijn."

Honselersdijk - Middel Broekweg (N466)/Vogelaer

Een aantal mensen vindt dat dit verkeerslicht te kort op groen staat en te scherp staat afgesteld. "Stoplicht is zó scherp afgesteld dat bij nét oranje het andere verkeer al begint te rijden terwijl je de overkant nog niet hebt gehaald. Dit geeft vanaf alle kanten irritatie, omdat wordt gedacht dat je flink door rood hebt gereden", is een reactie.

Reactie gemeente Westland: "Waarschijnlijk wordt bedoeld dat de melder net optrekt bij groen licht en er op een andere richting nog iemand door oranje rijdt. Op dergelijke conflictsituaties is de installatie beveiligd en zal de installatie onherroepelijk geheel op knipperen gaan. Er kan worden aangenomen dat er door rood licht werd gereden. Eerdere meldingen over de scherpe afstelling zijn niet bekend."

Mochten er wel meldingen komen, dan wil de gemeente er wellicht nog iets aan doen: "Wij kunnen de ontruimingstijden van het kruispunt verhogen. Vooralsnog is de afstelling van de ontruimingstijden volgens de landelijke CROW-richtlijnen en daarmee veilig."

Naaldwijk - Kruisbroekweg/Middel Broekweg/Kruisweg

Ook hier vinden mensen dat het verkeerslicht te kort op groen staat. Ook 's nachts, wanneer er niemand aankomt. Daardoor moeten automobilisten vaak onnodig stoppen.

Reactie gemeente Westland: "Op deze kruising rijdt bijna al het openbaar vervoer van en naar het Westland. Omdat het openbaar vervoer prioriteit heeft in de regeling, kan het voorkomen dat bussen de groentijd beïnvloeden. De installatie staat op wachtstand rood. Dit houdt in dat als er geen verkeer aanwezig is op de kruising alle rode lampen branden in de armaturen. Dit ter voorkoming van hoge snelheden op de Kruisbroekweg-Middel Broekweg waar veel bewoners in Naaldwijk over klaagden."

Westland - Motoren en verkeerslichten

Bij de WOS kwamen ook meerdere opmerkingen binnen van motorrijders die het gevoel hebben dat de verkeerslichten niet goed reageren op hun tweewieler. Dat zou onder andere zo zijn bij de Burgemeester Van Doornlaan in De Lier, de Galgeweg in Naaldwijk en de Molenweg in Monster. "Je moet dan wachten tot er (eindelijk) een auto achter je staat", reageert een motorrijder. "Afhankelijk van de plaats en het tijdstip, kan dit heel lang duren."

De gemeente Westland laat weten dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de gevoeligheid van de detectielus, een installatie in het wegdek die het verkeer waarneemt en een signaal verstuurt naar het verkeerslicht. De verkeersmedewerker roept mensen op om dit soort situaties vooral te melden, zodat de gevoeligheid van de detectielus kan worden aangepast.

Schipluiden - Klaas Engelbrechtsweg/Woudseweg (N223)

Mensen melden dat de lange tijd dat het verkeerslicht hier op rood staat, ervoor zorgt dat de doorstroming niet goed is. "Verkeer vanaf de snelweg kan niet doorrijden, daardoor ontstaat file op de Klaas Engelbrechtsweg. Ook voor verkeer dat juist de snelweg op wil of naar Den Hoorn."

Reactie gemeente Midden-Delfland: "Het probleem is bij ons bekend en bij de provincie (de wegbeheerder, red.) onder de aandacht gebracht. Het beleid van de provincie Zuid-Holland is om de hoofdrichtingen (in dit geval de Woudseweg, red.) prioriteit te geven."

Maassluis - Fietskruispunt Westlandseweg/Cornelis van der Lelylaan

Een fanatieke fietser merkt dat dit licht standaard op rood staat. "Ook als er niks rijdt. Als je op de knop drukt springt hij negen van de tien keer direct op groen. Je moet hier dus onnodig stoppen en veel mensen rijden er door rood." Zijn mening wordt door een tiental anderen gedeeld.

Reactie gemeente Maassluis: "Er is hier geen voorlus voor fietsers, dus er wordt pas gedetecteerd op het moment dat de fietser er staat. Mogelijk wordt hier op een later moment nog iets aan gedaan."

Maassluis - Westlandseweg/Uiverlaan en Laan 1940-1945/Zuiddijk

Twee verschillende situaties, maar omdat we één algemene reactie kregen van de gemeente hebben we ze samengevoegd. Op de Westlandseweg is het probleem volgens meerdere mensen dat dit verkeerslicht vaak op rood springt zodra je komt aanrijden en daarna langer op rood staat dan op groen. Daarnaast zou het licht niet goed aansluiten op het verkeerslicht bij De Vloot/Koningshoek.
Voor wat betreft de Laan 1940-1945 wordt geklaagd over het feit dat hier op vrijwel elk tijdstip file staat, komend vanuit de Haven, in de richting van de A20.

Reactie gemeente Maassluis: "De verkeersintensiteit in de stad is toegenomen, terwijl de verkeerslichten nog staan afgesteld op de eisen van ‘toen’. Mogelijk wordt hier later wel iets aan gedaan. Voor beide verkeerslichten geldt wel dat er wordt aangestuurd vanaf de verkeerscentrale in Rhoon. Daardoor kan flexibeler worden ingespeeld op de situaties."

Positieve reacties

In ons onderzoek hebben we ook nadrukkelijk gevraagd om verkeerslichten te noemen die wél als positief worden gewaardeerd. Een aantal mensen deed dat ook. Eerder in dit artikel zijn bijvoorbeeld de lichten bij de Galgeweg en Opstalweg in Naaldwijk naar voren gekomen.

Ook met de verkeerslichten bij de Pijle Tuinenweg in Naaldwijk zijn mensen blij. "Het biedt een veilig oversteekpunt voor voetgangers en springt bovendien weer snel om waardoor er een goede verkeersdoorstroming blijft", reageert iemand.  De fietsverkeerslichten op het drukke kruispunt van de Middel Broekweg en Burgemeester Elsenweg, nabij het Carlton-hotel, worden eveneens als fijn ervaren.

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en de WOS werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.

Laat je reactie achter