advertentie Westland Infra top

Progress-Pride-vlag Daniel Quasar

Doelstelling Maassluis: in oktober Regenbooggemeente

Het is de bedoeling dat Maassluis komend najaar een zogeheten Regenbooggemeente wordt.

Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad, onder meer naar aanleiding van vragen die afgelopen maand door de gemeenteraadsfractie van GroenLinks zijn gesteld. Met het aannemen van de naam 'Regenbooggemeente' spreekt de betrokken gemeente de intentie uit om zich in te zetten voor de acceptatie van LHBTI's (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele-, transgender-, en intersekse-personen).
Enkele omliggende gemeenten zijn al geruime tijd Regenbooggemeente: Westland is dat sinds 2011 en Rotterdam (inclusief Hoek van Holland) al sinds 2008.
 
Motie
De gemeenteraad van Maassluis heeft op 7 november 2018 de motie 'Regenbooggemeente' aangenomen. Het gedachtegoed is volgens het college in de afgelopen jaren op diverse manieren opgepakt. "Versterking van de positie van LHBTI's in Maassluis maakt integraal onderdeel uit van de doelen van de beleidsvisie integratie uit 2019. Integratie gaat immers niet alleen over nieuwkomers, maar over kansen, inclusie, gelijke behandeling en ontmoeting voor iedereen."
Het college stelt ook: “Er zijn de afgelopen jaren al stappen gezet om regenboogbeleid op de agenda te zetten, maar door diverse interne oorzaken en recenter de coronapandemie en lockdown zijn deze stappen nog niet helder in beeld gebracht." Dat laatste is oogmerk geweest van een uitvoerige brief, die tegelijkertijd met de beantwoording van de vragen van GroenLinks naar de gemeenteraad is gestuurd.

In het onderwijs
Mede op grond van landelijke regelgeving wordt de laatste jaren in deze materie een belangrijke rol aan het onderwijs toegedicht. "Het klaslokaal is dé plek bij uitstek om te oefenen met het bespreekbaar maken van vooroordelen en de positieve confrontatie aan te gaan. Sinds begin 2021 ondersteunen we vanuit de gemeente vanuit onze inzet op sociale cohesie de scholen actief bij het geven van lessen burgerschapsonderwijs. LHBTI-acceptatie is hier onderdeel van. Scholen kunnen zelf kiezen welke gastlessen en/of docententrainingen zij willen ontvangen", aldus B en W.

Gesprek met doelgroep en betrokkenen
Door de coronapandemie en de lockdown is het de afgelopen tijd niet mogelijk geweest om een bijeenkomst te organiseren om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de doelgroep en betrokkenen in de stad. "Om verdere vertraging te voorkomen, hebben we belangstellenden via de (sociale) media opgeroepen deel te nemen aan een digitale bijeenkomst over dit onderwerp. Bij die bijeenkomst willen wij ervaren problemen en goede ideeën ophalen om de acceptatie van LHBTI- personen in de stad verder te verbeteren. De punten uit de bijeenkomst nemen wij mee in onze aanpak van de beleidsvisie integratie", aldus B en W.

Op 11 oktober, Nationale Coming-Out dag, wordt de nieuwe variant van de regenboogvlag, de zogenaamde Progress-Pride-vlag in Maassluis bij het stadhuis gehesen.

Laat je reactie achter