advertentie VEMO Lease top

Het Westlandse strand bij Molenslag. Archief

'Drie extra jaarrond strandpaviljoens aan Westlandse kust'

Als het aan burgemeester en wethouders ligt, stijgt aan de Westlandse kust het aantal jaarrond strandpaviljoens van twee naar vijf.

Tevens blijft het college er uitgesproken voorstander van om het totaal aantal paviljoens te handhaven op negen. Maar als de gemeenteraad in meerderheid toch Westbeach zou willen toevoegen, moet dat nog een procedure gaan doorlopen. Overigens vindt het college dat het toestaan van een tiende strandpaviljoen niet automatisch een legalisering van Westbeach zou moeten betekenen. Een en ander blijkt uit het voorstel dat woensdagavond naar de gemeenteraad is gestuurd.

Jaarrond
Westland telt momenteel twee jaarrond paviljoens aan de kust: The Coast bij Molenslag in Monster en Zomertijd bij Vlugtenburg in 's-Gravenzande. Zowel bij Molenslag als bij Vlugtenburg zou een bestaand seizoenspaviljoen mogen worden omgezet in jaarrond, als het aan B en W ligt. Bij het strandslag Beukel ('s-Gravenzande) zou één bestaand paviljoen jaarrond mogen worden.

Motieven voor 'negen'
Het college noemt vier argumenten om het totaal aantal strandpaviljoens te handhaven op de huidige negen. Die overwegingen zijn:
1. Het aantal paviljoens moet passend zijn bij de huidige en toekomstige bezoekersomvang;
2. Het aantal moet passend zijn bij het karakter van een Natura 2000-gebied;
3. Het aantal leidt niet tot gewijzigde concurrentieverhoudingen;
4. Er is een goede verdeling over de Westlandse kuststrook.

Bij de strandslagen Molenslag, Beukel en Vlugtenburg zijn nu de volgende strandpaviljoens aanwezig:
Molenslag: The Coast en Bondi Beach;
Ter Heijde, Strandweg: Bugaloe Beach en Moments Beach;
Ter Heijde, Karel Doormanweg: Dreams Beachhouse;
Slag Beukel: Beachline en Breez;
Vlugtenburg: Elements en De Pit.

Naast deze negen paviljoens op het strand is bij Vlugtenburg nog een paviljoen aanwezig in het duin, grenzend aan het strand (Zomertijd).

"Voor het Westlandse familiestrand is dit aantal voldoende, rekening houdend met het huidige en toekomstige aantal bezoekers", stellen B en W. "Ook tijdens topdagen - dagen in het weekend, feestdagen of tijdens vakanties met goed strandweer - ontstaat niet zo'n drukte bij de paviljoens dat dit een toename van het aantal paviljoens nodig maakt", is hun toelichting.

Het college is van mening dat andere strandpaviljoenhouders geen onacceptabel economisch nadeel mogen ondervinden van het nieuwe beleid. Door het aantal van negen te handhaven, wijzigen de concurrentieverhoudingen niet. Het college acht economische overcapaciteit overigens ook om een andere reden onwenselijk: lagere omzetten per paviljoen kunnen leiden tot een kwaliteitsverlies in de paviljoens.

Westbeach
In mei vorig jaar sprak een overgrote meerderheid van de gemeenteraad zich uit voor legalisering van Westbeach als tiende strandpaviljoen. Die motie werd in de raadsvergadering van twee weken geleden opnieuw ingediend. De verhoudingen lagen nu aanzienlijk anders en als gevolg van de afwezigheid van drie raadsleden staakten de stemmen en is een nieuwe stemming nodig in een volgende raadsvergadering.

Los van overleg met de provincie Zuid-Holland, zal - om Westbeach toe te kunnen laten - het huidige bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Dat vergt een onzekere doorlooptijd, omdat  er bezwaarprocedures kunnen komen.

"Er is een risico dat andere ondernemers planschade claimen bij de gemeente Westland", schrijft het college. "Overigens geldt dit risico ook - maar naar schatting in mindere mate - voor het besluit op de beperkte uitbreiding in de jaarrond strandpaviljoens", voegt het er nog aan toe.

Het voorstel over de strandpaviljoens staat komende woensdag op de agenda van een commissievergadering van de gemeenteraad.

Politiek verslaggever Kevin Klinkspoor over de strandpaviljoens

Laat je reactie achter