advertentie Boekestijn

Vlnr: Sven de Langen (gemeente Rotterdam), Marcel Korthorst (WVH) en Ellis Kastelein (Stichting Humanitas). Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Drie potentiële nieuwbouwlocaties voor Bertus Bliekhuis

Het Bertus Bliekhuis en de aangrenzende Van Dam-woningen in Hoek van Holland zijn nodig toe aan een vernieuwing.

Daar was ook zorgwethouder Sven de Langen het mee eens toen hij onlangs een bezoek bracht aan het complex. De gemeente Rotterdam, zorgaanbieder Humanitas en verhuurder Woningbouwvereniging Hoek van Holland doen nu onderzoek naar potentiële nieuwe locaties. En dat is ook hard nodig volgens de Hoekse gebiedscommissie. “Het is gewoon een schande hoe die mensen daar nu moeten leven", zei Ineke Vos (PvdA) in de afgelopen vergadering. Ook Carola van der Schilt (CDA) ziet "Het liefst morgen de eerste paal in de grond.”

"We [gemeente Rotterdam, Humanitas en Woningbouwvereniging Hoek van Holland red.] hebben drie potentiële locaties op het oog", laat Marcel Korthorst, directeur-bestuurder van de woningbouwvereniging weten. Het gebouw werd in 1981 in gebruik genomen als verzorgingstehuis, maar intussen is het zorgaanbod veranderd. "Het gebouw is niet meer geschikt voor de zorg die nu wordt verleend. Dat zit hem bijvoorbeeld in de breedte van de deuren en de sanitaire voorzieningen." Korthorst houdt er rekening mee dat de cliënten nog wel vijf jaar in het huidige pand blijven zitten, waar op korte termijn kleine aanpassingen worden gemaakt om zo goed mogelijk zorg te blijven bieden.

Ook van binnen het complex zien mensen een verhuizing wel zitten. "Liever vandaag nog dan morgen, roept een vrouw vanaf het balkon." Een andere mevrouw, die koffie drinkt in de gemeenschappelijke ruimte ziet het somberder in. "Toen ik hier vijf jaar geleden kwam kreeg ik een brief dat ik zou gaan verhuizen. Nu krijg ik er weer een dat het over vijf jaar pas gebeurt. Denk je dat wij er nog iets van geloven?"

Lange adem

Het klopt dat er al langere tijd plannen zijn voor een vernieuwd verzorgingstehuis. Twee jaar geleden was Woningbouwvereniging Hoek van Holland nog bezig met plannen voor nieuwbouw op de huidige locatie. "We wilden dat gefaseerd doen, te beginnen met een nieuw verpleeghuis aan de Rietdijkstraat. Dat plan ging echter niet door. Humanitas wilde de bewoners niet gefaseerd verhuizen, maar in één keer", vertelt Korthorst. 

Daarom werd door de drie uitvoerende partijen meer gezien in nieuwbouw op een andere locatie, maar daar gaat dus nog wat tijd overheen. "Dit soort dingen voorspellen is lastig", vindt de directeur. "Er is wel vaker gezegd dat er in een bepaalde termijn iets zou veranderen en dat is toen ook niet gebeurd, daarom ben ik er wat terughoudend in. Maar op de huidige manier zal het nog wel vijf jaar doorgaan. Samen met Humanitas wordt gekeken naar welke veranderingen er nu al zouden kunnen plaatsvinden." Eind dit jaar hoopt de woningbouwvereniging naar buiten te treden met meer informatie over een nieuwe locatie.

Vergrijzend dorp

De huidige locatie van het verzorgingstehuis grenst aan het Brinkplein, waar alle voorzieningen voor de bewoners in de buurt zijn. Of dat op de nieuwe locatie ook het geval zal zijn, is nog niet bekend. "We zoeken er wel naar, maar het is lastig", legt Korthorst uit. In het vergrijzende Hoek van Holland is met name behoefte aan zorg voor dementerenden. "Voorzieningen zijn heel fijn, maar tegelijkertijd heeft die doelgroep misschien wel meer behoefte aan een tuin waar ze makkelijk in kunnen lopen en waar ze wat meer rust en ruimte hebben. Dat is op een centrumlocatie niet makkelijk te vinden."

Laat je reactie achter