advertentie VEMO Lease top

Net opgeleverd complex sociale appartementen in 's-Gravenzande. WOS

Driekwart van sociale appartementen in Rijnvaart voor Westlanders

De nieuwe sociale huurwoningen in de 's-Gravenzandse nieuwbouwwijk Rijnvaart worden niet volledig toegewezen aan Westlandse woningzoekenden.

Dat bevestigt wethouder Ben van der Stee in antwoord op vragen van GemeenteBelang Westland (GBW). Het betreffende project in 's-Gravenzande omvat twee identieke appartementengebouwen aan de Fluwijn met in totaal 44 woningen. Ze worden gebouwd in opdracht van corporatie Wonen Wateringen. 

De GBW-fractie stelde, dat bij de vergadering over de Huisvestingsverordening 2019 meer dan één keer is benadrukt dat het met deze verordening mogelijk wordt om 100 procent van de nieuwbouw van sociale huurwoningen toe te wijzen aan Westlandse woningzoekenden. Wethouder Van der Stee reageert nu dat deze woningen worden toegewezen volgens het zogeheten regionaal maatwerk. "Wij hebben de doelstelling zoveel mogelijk sociale huurwoningen aan Westlanders te verhuren en willen dit bereiken door efficiënt gebruik van lokaal maatwerk", motiveert Van der Stee.

"Ondanks het toepassen van regionaal maatwerk zijn 29 van de 44 woningen toegewezen aan Westlanders. Zeer waarschijnlijk komen er nog 4 bij en komt het totaal op 33 en dit allemaal zonder inzet van lokaal maatwerk, waardoor Wonen Wateringen dit jaar nog ruimte vrij heeft om lokaal maatwerk te gebruiken", verklaart de wethouder. "Door lokaal en regionaal maatwerk gericht in te zetten, willen we bereiken dat er meer woningen aan Westlanders worden toegewezen", voegt hij eraan toe.

Van der Stee besluit: "De inzet van lokaal en regionaal maatwerk en het huisvesten van zoveel mogelijk Westlanders is onderdeel van de onderhandelingen over de nieuwe prestatieafspraken met de corporaties. Als laatste wil ik u erop wijzen dat de corporaties in 2019 met 28 procent lokaal maatwerk ruimschoots aan de afspraak hebben voldaan."

Laat je reactie achter