advertentie Westland Infra top

Wethouder Albert Abee van de gemeente Westland. Thierry Schut

Economische schade Westland coronacrisis kleiner dan tijdens eerste golf

De schade door de coronacrisis lijkt in Westland in de tweede golf minder groot te zijn dan in het voorjaar.

De bedrijven in Westland, Midden-Delfland, Maassluis en Hoek van Holland vroegen de afgelopen maanden 30 miljoen euro staatssteun aan, terwijl dit tijdens de eerste maanden van de coronacrisis nog 80 miljoen euro was.

"Het herstelvermogen van bedrijven in het Westland is enorm", vertelt Arne Bac, sectorspecialist van de Rabobank. Bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen kunnen hulp vragen van de overheid. Hiervoor is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Het doel van deze uitkering is er voor zorgen dat bedrijven hun medewerkers in dienst kunnen houden.

Tijdens de eerste coronagolf werd er zeker in Westland massaal gebruik gemaakt van deze steun, maar tijdens de tweede ronde bleken de bedrijven vijftig miljoen euro minder nodig te hebben. "Tijdens de eerste golf maakten we ons zorgen, we zagen allemaal de beelden van de bloemen en planten die naar de stort moesten", legt Bac uit. "Maar in de zomer bleven de bestedingen redelijk op niveau en kon er ook weer geëxporteerd worden. Dus hierdoor was voor veel bedrijven de zomer relatief goed."

Slecht getij
Wethouder Albert Abee van de gemeente Westland is blij met de lagere aanvraag van ondernemers. "Dat is goed nieuws, maar wel in een slecht getij", relativeert hij. "Het grootste verschil tussen de eerste en tweede ronde zit er in dat het in bepaalde sectoren, zoals de sierteelt, nu wel goed gaat. Die sector heeft zich redelijk hersteld. Maar er zijn nog onderdelen die nog helemaal niet hersteld zijn, zoals de detailhandel, busmaatschappijen en leveranciers van de horeca."

Abee probeert de bedrijven in Westland te helpen, maar beseft dat hij niet veel kan doen. "Als gemeentelijke overheid sta je redelijk machteloos aan de kant. Wij hebben niet de geldkraan die de rijksoverheid wel heeft. Zij hebben gelukkig direct maatregelen ingesteld en zijn pas later met extra eisen en voorwaarden gekomen. Ik denk dat het goed is dat ze niet te lang hebben gewacht, maar direct bedrijven hebben ondersteund. Dat heeft duidelijk geholpen en nu hebben bedrijven minder steun nodig. Dat is positief nieuws, maar voor heel veel bedrijven is het nog steeds een zorgelijke situatie."

Laat je reactie achter