advertentie Boekestijn

Vlnr: Sven de Langen (gemeente Rotterdam), Marcel Korthorst (WVH) en Ellis Kastelein (Stichting Humanitas). Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Eind dit jaar besluit over nieuwbouwlocatie Bertus Bliekhuis

Naar verwachting volgt eind dit jaar een besluit over de locatie voor nieuwbouw van het Bertus Bliekhuis in Hoek van Holland.

Dat staat te lezen in een voortgangsdocument over de Kleine Kernen Aanpak van de gemeente Rotterdam. Er is een haalbaarheidsonderzoek naar het beste scenario gedaan. Dit onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd door de gemeente, Woningsbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) en zorgorganisatie Humanitas. De eerste resultaten hiervan zijn besproken met de gebiedscommissie, de verantwoordelijk wethouders en bestuurders van Humanitas en WVH.

De huidige locatie van het verzorgingstehuis grenst aan het Brinkplein, waar alle voorzieningen voor de bewoners in de buurt zijn. Of dat op de nieuwe locatie ook het geval zal zijn, is nog niet bekend. In het vergrijzende Hoek van Holland is met name behoefte aan zorg voor dementerenden, vertelde WVH-bestuurder Marcel Korthorst eerder aan de WOS. "Voorzieningen zijn heel fijn, maar tegelijkertijd heeft die doelgroep misschien wel meer behoefte aan een tuin waar ze makkelijk in kunnen lopen en waar ze wat meer rust en ruimte hebben. Dat is op een centrumlocatie niet makkelijk te vinden."

Eind 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd versneld aan de slag te gaan met vernieuwing van de maatschappelijke- en zorgfunctie van het Bertus Bliekhuis. Door verantwoordelijk wethouder Barbara Kathman is aan WVH en Humanitas gevraagd om tussentijds verbeteringen uit te voeren aan het huidige Bertus Bliekhuis. Dit om de komende periode op een goede manier te kunnen overbruggen.

Laat je reactie achter