advertentie VEMO Lease top

Extra dijkinspecties door aanhoudende droogte

Het Hoogheemraadschap van Delfland intensiveert het aantal dijkinspecties in onze regio.

Ruim 64 kilometer dijk wordt er nu door het waterschap geïnspecteerd, vanwege de afgelopen droge periode. In eerste instantie zou er 21 kilometer dijk preventief worden gecontroleerd op schade door droogte, daar komt nu 43 kilometer bij. Het waterschap kent bijna 200 kilometer aan dijken die gevoelig zijn voor droogte. Dat zijn zowel de polderkades als de boezemkades. De dijken die aan de inspecties zijn toegevoegd liggen in hetzelfde gebied als de meest kwetsbare dijken, zoals bij de Molenlaan in Schipluiden. Zij hebben een vergelijkbare bodemopbouw, alleen is de toplaag van klei dikker.

De droge periode gaat volgens de huidige weersverwachtingen langer aanhouden. Het Hoogheemraadschap van Delfland laat weten waakzaam te zijn. "We blijven voorlopig elke twee weken inspecteren: 1e week inspectie, 2e week reparaties. De inspecteurs zijn medewerkers van Delfland. Er gaan ook muskusrattenbestrijders op inspectie", licht het waterschap toe.

Intussen is het broedseizoen van vogels in volle gang. Het waterschap is genoodzaakt om het gras op sommige plekken te maaien, om zo de inspectie te vergemakkelijken. Zij laat  weten dat zij voorafgaand controleren op vogelnesten.  

Laat je reactie achter