advertentie Financieringsgilde TOP

Provincie Zuid-Holland

Provincie trekt extra geld uit voor aantrekkelijker maken Zwethzone

De provincie Zuid-Holland neemt extra maatregelen om de Zwethzone tussen Wateringen en Den Hoorn recreatief aantrekkelijk te maken.

Dat komt naar voren in het definitief ontwerp voor de aanpak van de naastgelegen Wippolderlaan (N211) die grootschalig wordt aangepakt. De weg moet fors op de schop om de doorstroming in 'de poort van Westland' te optimaliseren.

Gesprekken over de weg lopen al jaren. Het oorspronkelijk ontwerp leidde tot verzet van omwonenden, omdat door verbreding van de weg een deel van het natuurgebied de Zwethzone zou verdwijnen. Zij kwamen daarom met een eigen variant.

De provincie en gemeenten namen de bezwaarmakers serieus en gingen met ze in gesprek. De gewenste Westlandvariant bleek echter 20 miljoen duurder en dat was financieel onhaalbaar. Er werd daarom gekozen voor een tussenoplossing: De Wippoldervariant. Die kon echter nog steeds niet op goedkeuring rekenen van de bewonersgroep. Nieuwe gesprekken tussen provincie en hebben nu tot meer tevredenheid geleid.

Gedeputeerde Floor Vermeulen (Verkeer) trekt namelijk 2,6 miljoen euro extra uit voor nieuwe maatregelen in de Zwethzone. Zo komt er een natuurspeelplaats tussen de Dorpskade en de Westlandroute. De huidige verzorgingsplaats met tankstation en fastfoodrestaurant wordt weggehaald en betrokken bij het natuurgebied. Er worden bruggen, vissteigers, picknickplekken, wandelpaden, mountainbikepaden en ruiterpaden toegevoegd. Ook blijft het grootste gedeelte van de bestaande beplanting behouden. Op deze manier wordt de Zwethzone recreatief interessanter, aldus de provincie.

Zo komt het eruit te zien (tekst loopt door onder de afbeeldingen):

Om de geluidsoverlast voor bewoners zoveel mogelijk te minimaliseren, worden langs de weg nieuwe geluidsschermen toegevoegd en worden geluidswallen verder verhoogd. 

Inrichting van de weg

De weg wordt zoals gezegd grootschalig aangepakt. De huidige twee keer tweebaansweg, wordt verbreed naar twee keer driebaans. Ook de twee kruispunten gaan op de schop.

Zo loopt de Wippolderlaan straks onder de Westlandroute door. In het allereerste plan was het de bedoeling om de Wippolderlaan op die locatie met een viaduct te verhogen. (Tekst loopt door onder de afbeelding:)

Aan de oostkant, bij de Laan van Wateringseveld komt overigens wel een viaduct over de Wippolderlaan heen. Verkeer is zo sneller in de Haagse wijk. (Tekst loopt door onder de afbeelding:)

2025

De vaststelling van het definitief ontwerp, afgelopen zomer vastgesteld door Gedeputeerde Staten, betekent overigens niet dat de werkzaamheden al snel gaan beginnen. Er moeten nog verschillende procedures worden doorlopen. Daarna wordt begin 2021 het bestemmingsplan ter inzage gelegd en komt er nog een bezwaarprocedure.

Als dat allemaal goed verloopt kan eind 2021 de aannemer worden uitgekozen. Die kan dan medio 2022 beginnen met de werkzaamheden. Pas in 2025 kunnen automobilisten op de Wippolderlaan sneller doorrijden.

Laat je reactie achter

Ingrid Blok en Ilona van Jaarsveld maken 'Het mooiste zwempak van Hoek van Holland'
WEDSTRIJD

Ingrid Blok en Ilona van Jaarsveld maken 'Het mooiste zwempak van Hoek van Holland'

WEDSTRIJD

Ingrid Blok en Ilona van Jaarsveld maken 'Het mooiste zwempak van Hoek van Holland'

Meer dan honderd mensen hebben hun stem uitgebracht voor de wedstrijd 'Het mooiste zwempak van Hoek van Holland'. In totaal waren er 21 inzendingen met uiteenlopende interpretaties op het thema Breiwerk in de Branding.

Bewoners Hoek van Holland en Maassluis melden stankoverlast
STANK

Bewoners Hoek van Holland en Maassluis melden stankoverlast

Meerdere bewoners uit Hoek van Holland en Maassluis melden dat ze overlast ervaren van een 'olieachtige' geur.

Kay Huisman pakt twee keer zilver op Dutch Open
SHORTTRACK

Kay Huisman pakt twee keer zilver op Dutch Open

Kay Huisman uit Monster heeft sterk gepresteerd op het Dutch Open. De 26-jarige topsporter behaalde op de 1.000 en op de 500 meter de tweede plaats.

BoereGoed onderzoekt of ze franchise kunnen beginnen
FRANCHISING

BoereGoed onderzoekt of ze franchise kunnen beginnen

BoereGoed is aan het onderzoeken of ze een franchise kunnen beginnen.

Wostalgie: Start bouw van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande
2015

Wostalgie: Start bouw van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande

De bouw van het winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande is deze week acht jaar geleden begonnen. In totaal heeft de bouw 3,5 jaar geduurd, want in mei 2019 was het centrum helemaal klaar. Deze werd toentertijd met een feestelijke opening geopend.

Sportnieuws: Hoekse rugbyers nog zonder puntenverlies
SPORT

Sportnieuws: Hoekse rugbyers nog zonder puntenverlies

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

BoereGoed onderzoekt of ze franchise kunnen beginnen
FRANCHISING

BoereGoed onderzoekt of ze franchise kunnen beginnen

BoereGoed is aan het onderzoeken of ze een franchise kunnen beginnen.

Wostalgie: Start bouw van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande
2015

Wostalgie: Start bouw van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande

De bouw van het winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande is deze week acht jaar geleden begonnen. In totaal heeft de bouw 3,5 jaar geduurd, want in mei 2019 was het centrum helemaal klaar. Deze werd toentertijd met een feestelijke opening geopend.

Sportnieuws: Hoekse rugbyers nog zonder puntenverlies
SPORT

Sportnieuws: Hoekse rugbyers nog zonder puntenverlies

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.