advertentie KBITE

WOS

Forse kritiek op afvalinzameling in Hoek van Holland

In de internetvergadering van de Hoekse gebiedscommissie is donderdagavond forse kritiek geuit op de afvalinzameling in het dorp.

Die kritiek brandde vrij plotseling los tijdens een presentatie van twee ambtenaren over de invoering van het scheiden van het groente-, fruit- en etensrestenafval (GFE) door bewoners van appartementen en flatgebouwen (een groot deel van de laagbouw in de Hoek kent al geruime tijd groene bakken).

Bij flats komen binnenkort buiten centrale ondergrondse bakken, die door de bewoners met een pasje of een sleutel geopend kunnen worden, om te voorkomen dat passanten er maar van alles ingooien. In februari start een voorlichtingscampagne.

Reagerend op de 'heel mooie plaatjes' zei gebiedscommissielid Jacco van Dam: "Er ligt nu vaak overal afval naast de bakken. Ik ben nog niet zo enthousiast." Ineke Vos haakte hier op in, door op te merken: "Waarom voeden jullie de mensen niet beter op!?"
Bianca Rooney werd echt boos, toen gebiedsmanager Jeroen van der Burg er op wees dat het nu ging om een presentatie over GFE-afval voor de hoogbouw en niet om een bespreking van de actuele afvalinzameling ("want dan had ik andere mensen uitgenodigd"). Rooney vond het ten onrechte dat haar mond werd gesnoerd.

Vervolgens kreeg zij bijval van Peter Stok, die de actuele situatie omschreef als "simplistisch neerpletteren in Hoek van Holland". Hij bracht in herinnering dat de gebiedscommissie over dit onderwerp (ongevraagde) adviezen aan de gemeente Rotterdam heeft uitgebracht. "Er wordt geen ene flikker aan gedaan", zo nam hij geen blad voor de mond.

Ook Tessa Sterrenberg was ontstemd over het niet-bespreekbaar zijn van de huidige kwaliteit van afvalinzameling, maar noemde het plan voor scheiding van het GFE-afval in de gestapelde bouw 'fantastisch'. Caroline Pieterse is blij met die nieuwe werkwijze en zei te spreken namens wel honderd hoogbouwbewoners in haar omgeving.

Gebiedscommissielid Peter Stok uit zijn frustratie op de radio:

Laat je reactie achter