advertentie Schoon Westland top

Google Earth

Fracties zetten kanttekeningen bij onderzoek naar Floragebied

Diverse fracties in de Westlandse gemeenteraad hebben nog onvoldoende vertrouwen in een verkennend onderzoek naar het zogenoemde Floragebied in Honselersdijk, zo bleek woensdagavond.

Het college van B en W wil allerlei kansrijke ontwikkelingen laten onderzoeken op het uitgestrekte grondgebied van bloemenveiling Royal FloraHolland, dat aan de noordkant wordt begrensd door de Dijkweg en aan de zuidkant door de Lange Broekweg, in totaal 54 hectare groot.

Het is al wel duidelijk dat Royal FloraHolland kleiner wil gaan wonen, maar welke delen van het gebied het bereid is af te stoten, is nog niet duidelijk, althans niet in de openbaarheid. "Vinden wij de plannen van FloraHolland acceptabel?", vroeg Nico de Gier (PvdA) zich af.

Wethouder Albert Abee vindt juist dat de gemeente zich een (wens)beeld van het gehele gebied moet zien te vormen om vervolgens met het bestuur van de bloemenveiling te gaan overleggen wat van die kant haalbaar is.

Woonwijk
Het college werd eerder dit jaar overvallen door uitlatingen van topman Steven van Schilfgaarde, die al hardop sprak over onder meer een woonwijk aan de zuidzijde van de Dijkweg. Volgens Remmert Keizer (GBW) is het een illusie om te veronderstellen, dat daar bijvoorbeeld zogeheten bereikbare koop- en dito huurwoningen kunnen komen. Daarvoor zal de te verwachten grondprijs aanzienlijk te hoog zijn, is zijn overtuiging.

Keizer vroeg zich af, of het misschien beter zou zijn om de ontwikkeling "aan de markt" over te laten, zoals dat bijvoorbeeld bij ABC Westland is gebeurd. En anders vindt hij dat FloraHolland aan het onderzoek moet meebetalen.

Wethouder Abee vindt dat de gemeente de onafhankelijke leidende rol moet hebben. "Wij moeten het bekijken vanuit het algemeen belang", aldus Abee, met als toevoeging: "Wie bepaalt, betaalt".

'Snel aan de slag'
Van de coalitiepartijen spraken CDA en VVD veel vertrouwen in het onderzoek uit. "We moeten er snel mee aan de slag", zei Jenny Vermeer (CDA). "De gemeente moet de regiefunctie houden", stelde Geraldine van der Knaap (VVD). LPF-woordvoerder Max Leerdam was wat terughoudender. Hij wilde met betrekking tot de bekostiging van het verkennende onderzoek weten: "Wat gaan wij daarvoor krijgen?"
Peter Duijsens (Westland Verstandig) zit ook met die vraag. "Wat hebben wij in juli in handen?", zei hij.

1 miljoen euro
Voor het onderzoek, dat moet plaatsvinden in de periode van nu tot juni volgend jaar, wil het college van B en W een bedrag van 1 miljoen euro uittrekken. Aan de gemeenteraad, die daarover moet beslissen, wordt op 27 oktober gevraagd om alvast een voorschot van 370.000 euro beschikbaar te stellen. Maar iedereen is het erover eens, dat het in feite al om die 1 miljoen euro gaat.

Laat je reactie achter