advertentie KBITE

WOS

GBW en D66 ontstemd over negatieve beslissing voor Westbeach

De weigering van B en W om watersportschool Westbeach in Monster een vergunning te geven als strandpaviljoen is de fracties van GemeenteBelang Westland en D66 in het verkeerde keelgat geschoten.

Ze wijzen daarbij op een vorig jaar vrijwel unaniem door de raad aangenomen motie, waarin staat dat Westbeach gelijk moet worden gesteld aan de andere strandpaviljoens. In de komende raadsvergadering willen de partijen van het college horen of de motie wel wordt uitgevoerd.

Het college besloot begin deze maand een omgevingsvergunning te weigeren. Een strandpaviljoen op de plek van Westbeach kan niet, omdat het in een natuur-ecologische verbindingszone ligt. Bovendien staat het huidige bestemmingsplan maar maximaal 9 strandpaviljoens toe. Weliswaar werd in 2018 in de Kustvisie van de gemeente gesteld, dat er een tiende strandpaviljoen zou kunnen komen, en dat dat Westbeach zou zijn, maar die visie is nooit vastgesteld. Burgemeester Arends zei daarna zelfs, dat de visie wat hem betreft 'in de prullenbak' was gegooid.

Motie
Dat weerhield de raad er niet van om in mei vorig jaar in een motie uit te spreken, dat wat er in de Kustvisie was gezegd over de strandpaviljoens uitgangspunt van nieuw beleid zou zijn. Alleen ChristenUnie/SGP stemde tegen. Reden voor de motie was onder meer de erkenning van het college (in de Kustvisie) dat het niet langer houdbaar was om Westbeach een horecavergunning te weigeren en het college na jaren toch had besloten een handhavingsprocedure te starten.

GBW en D66 vinden de handelwijze van het college onbegrijpelijk, gezien ook het feit dat de ondernemer voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning steeds is gevraagd om nieuwe rapporten.  "Zelfs zonder inhoudelijk naar dit dossier te kijken, is het qua procedure weer een schoolvoorbeeld van falen, falen en nog eens falen. Geen wonder dat ondernemers het vertrouwen in het gemeentebestuur verliezen", aldus de fracties.

Fractie LPF heeft ook vragen
Coalitiepartij LPF is in elk geval ontstemd over het niet-communiceren door het college en komt dinsdagavond eveneens met vragen. "Waarom is de raad niet pro-actief ingelicht met (bijvoorbeeld) een memo over de afwijzing van de vergunning, mede in het licht van de aangenomen motie", wil deze fractie onder meer weten.
De LPF wil verder weten of Westbeach zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. "Zo ja, kunt u aangeven waarom het dan nog niet gelukt is om tot legalisatie te komen?  Zo niet, kunt u aangeven welke overtredingen er zijn geconstateerd en welke consequenties daaraan verbonden zijn"", aldus deze fractie.  

Laat je reactie achter