advertentie KBITE

Gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk WOS

GBW vraagt extra commissievergadering over huisvesting statushouders

De fractie van GemeenteBelang Westland (GBW) heeft een extra commissievergadering aangevraagd om de huisvesting van statushouders te bespreken.

GBW haakt hiermee in op een wens van wonen-wethouder Ben van der Stee. De extra vergadering is beoogd in de week van 14 tot 20 december. Behalve de raadsfracties zouden daar ook de woningcorporaties van de partij moeten zijn.

Aanleiding vormt de voor 2021 aan Westland opgelegde taakstelling met betrekking tot de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Die taakstelling betekent voor Westland meer dan een verdubbeling van het aantal te huisvesten statushouders in vergelijking met dit jaar (een lot dat ook de andere gemeenten treft).

GBW zou willen dat het college van B en W aan de verantwoordelijke minister laat weten dat de uitvoering van de voor 2021 opgelegde taakstelling een te zware wissel trekt op de lokale woningmarkt. En dat het daarom op voorhand niet is uit te sluiten dat Westland niet in staat is de opgelegde taakstelling volledig te realiseren.

De fractie vindt dat ook moet worden overwogen om in een juridische procedure de billijkheid, rechtvaardigheid en redelijkheid van de taakstelling ter toetsing voor te leggen. Zij wijst er verder op dat er geen enkele wettelijke verplichting is om de taakstelling uitsluitend en alleen binnen de sociale huursector op te lossen. "Welke concrete alternatieve (tijdelijke) huisvestingsvormen voor statushouders heeft uw college inmiddels ontwikkeld en/of gaat uw college in 2021 inzetten om te voorkomen dat de taakstelling weer volledig binnen de sociale huursector gaat worden uitgevoerd?", vraagt GBW.

Desgevraagd, laat voorzitter Carlieke van Staalduinen van de betrokken raadscommissie weten "dat het een 'lastige' wordt om nog in december de gevraagde vergadering te organiseren".

Laat je reactie achter