advertentie Schoon Westland top

Archief WOS

GBW wil college aan de tand voelen over 'verzwijgen' provinciale brief

De fractie van GemeenteBelang Westland (GBW) wil dinsdagavond in de gemeenteraad spreken over het voorontwerp van een bestemmingplan voor de locatie ‘Watergat’ in Monster.

De WOS meldde vrijdag dat de provincie Zuid-Holland zegt sociale woningbouw te missen in de plannen voor het Watergat en daarom wil dat die plannen worden aangepast. GBW zegt onplezierig verrast te zijn door de publicatie, omdat de brief van de provincie (die is verzonden op 19 augustus 2021) niet actief met de gemeenteraad is gedeeld en ook niet is opgenomen op de Lijst van Ingekomen Stukken voor de raadsvergadering van dinsdag.  

De fractie wil van het college weten, waarom het verzuimd heeft de gemeenteraad actief te informeren over de inhoud van genoemde brief van de provincie Zuid Holland. GBW wenst verder dat de provinciale brief begin oktober wordt besproken in een raadscommissievergadering. De fractie wil dan onder meer weten, wat de financiële en ruimtelijke gevolgen zijn, indien 20 tot 30 procent (tussen de 25 en 40 woningen) van het bouwprogramma als een sociale koopwoning wordt gerealiseerd?

Afvaldossier

De raadsfractie van Westland Verstandig wil op korte termijn een extra raadsvergadering over het zogenoemde afvaldossier. Het gaat om alles rond de totstandkoming van de jongste contracten met Renewi, HVC (papier) en HVC (afvalverwerker).

"Na eerst slechts een heel klein deel van het dossier in te laten kijken, is gebleken - uit het overigens nog steeds niet complete dossier, dat er bewust aan de raad informatie onthouden is in 2018/2019 en 2020 en zijn er nieuwe feiten gebleken waar we het college niet eerder op konden bevragen,  omdat we onvoldoende geïnformeerd werden", betoogt Westland Verstandig. 

Westland Verstandig heeft als zodanig voldoende zetels in de gemeenteraad om een verzoek voor een extra raadsvergadering te kunnen indienen bij de burgemeester. Dat is  vlak voor het weekeinde gebeurd.

Laat je reactie achter