advertentie Boekestijn

'Gebruik Oranjeheuvel door motorcrossers is niet meer toegestaan'

Sinds het verlopen van de vergunning voor het Brexit-parkeerterrein op 28 maart is het gebruik van de Hoekse Oranjeheuvel door motorcrossers niet meer toegestaan.

Dat stelt het college van B en W van Rotterdam deze week in de beantwoording van schriftelijke vragen van het raadslid Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren). Van der Velden wilde weten welke functies zijn er vanaf 28 maart dit jaar zijn toegestaan op de Oranjeheuvel.
De bestemming van dit gebied is ‘Recreatie’, stelt het college. Meer in detail:
a. recreatie in de vorm van wandel-, fiets- en ruiterpaden;
b. uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding ‘verkeer', tevens voor gemotoriseerd verkeer;
c. groenvoorzieningen;
d. agrarische medegebruik;
e. waterpartijen en waterlopen;
f. een vispaaiplaats.

Motorcrossbaan
In de praktijk wordt de Oranjeheuvel al sinds eind vorig jaar gebruikt als motorcrossbaan. "De functie van motorcrossbaan is zeer problematisch voor weide- en akkervogels die tijdens het nu lopende broedseizoen afhankelijk zijn van rust in het kunnen voortbrengen van jongen. Daar kan met gierende motoren in de directe nabijheid geen sprake van zijn", stelde het PvdD-raadslid op 10 mei.  
Reactie van het college: "De motorcrossers waren eerst actief op een bedrijventerrein in Hoek van Holland. Om overlast daar te voorkomen, is het tijdelijk toegestaan gebruik te maken van het Brexit-terrein. Met het aflopen van de vergunning en de inzet op een ander gebruik van het gebied, is echter gecommuniceerd dat gebruik van het terrein door de crossers niet meer is toegestaan. De politie handhaaft hier op."

Natuurbescherming
Het toezicht op naleving van de Wet natuurbescherming is op genoemde locatie in handen van de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. "Over het huidige gebruik door motorcrossers is geen contact geweest met de omgevingsdienst omdat het bij de omgevingsdienst uitsluitend gaat om verstoring van natuurwaarden. In dit geval gaat het om een bredere vorm van overlast en is het voornamelijk een taak van de politie om te handhaven", zegt het college.

‘Tegen zichzelf beschermen’
Van der Velden merkte ook op dat er de laatste tijd wat ongelukken met motorcrossers zijn gebeurd op de Oranjeheuvel. “Mogelijk heeft dit te maken met de informele voorzieningen die zijn aangebracht om het gebruik mogelijk te maken, maar het informele karakter kan ook minder geoefende rijders aantrekken die zonder toezicht van deskundigen aan het crossen zijn. Wij vinden dat we deze personen ook tegen zichzelf moeten beschermen", aldus het raadslid.

Het college reageert: "Wij hebben kennisgenomen van de ongelukken die er zijn gebeurd. Motorcrossen is, los van de plaats waar dit gebeurt, een risicovolle sport. Het crossen en aanbrengen van informele voorzieningen is echter niet toegestaan. Wij hebben onderzocht of een wegafsluiting en het plaatsen van een verkeersbord mogelijk was. In overleg met de politie bleek dat zij dat geen passende oplossing vond voor een openbare orde-probleem. Wij zien hier verder dan ook geen grote rol voor het college weggelegd. Toezien en handhaven op het gebruik van dit gebied is een taak van de politie."

Archief WOS

Laat je reactie achter