advertentie KBITE

Archief WOS

'Gedoog in coronatijd aanleuntenten bij sportscholen'

Een meerderheid van de Westlandse gemeenteraad wil, zo lang "de 1,5 meter" geldt, toestemming voor permanente (aanleun)tenten bij sportscholen en sportverenigingen.

Dat is de strekking van een motie die dinsdagavond aan de orde komt in de raadsvergadering en daar wordt ingediend door CDA, GroenLinks, LPF en Westland Verstandig. De bedoelde (aanleun)tenten moesten uiterlijk 1 september verwijderd zijn, of anders moest er een bouwvergunning worden aangevraagd. De aanleuntenten mochten afgelopen zomer worden geplaatst, omdat vanwege de coronacrisis het binnensporten taboe was.

 Er wordt door de indieners op gewezen dat de gemeente Westland de horeca vrijstelling heeft gegeven de terrassen uit te breiden tot in ieder geval 1 november. "Deze vrijstelling geldt voor ruimtes die niet in eigendom zijn van deze horecagelegenheden zelf", zo wordt opgemerkt. De fracties stellen verder dat sportscholen en verenigingen door het coronavirus al zwaar gedupeerd zijn en vele opzeggingen hebben ontvangen.

Het letterlijke verzoek aan het college is: "Aan sportverenigingen en sportscholen een tijdelijke vergunning voor de (aanleun)tenten te verstrekken, onder de voorwaarden dat omwonenden geen bezwaar hebben, voor de duur dat de anderhalve meter afstand geldt en uiterlijk tot 1 juli 2021, en voor voormelde vergunningsaanvraag geen leges te heffen".

Laat je reactie achter