advertentie KBITE

WOS

Geen extra openstelling milieustraten in Westland

Op de milieustraten in de gemeente Westland is de boel weer zodanig genormaliseerd dat extra openstelling niet meer aan de orde is.

Dat is de boodschap van wethouder Leen Snijders in zijn antwoord op vragen van de fractie Westland Verstandig.
In de loop van april waren de wachttijden dermate opgelopen dat vanuit de politiek om maatregelen werd gevraagd. De combinatie van het blijfthuis-advies en de andere coronamaatregel om afstand van elkaar te houden, gaf enorme drukte in de milieustraten.
Op 1 mei vroeg Westland Verstandig om ruimere openstelling van de gemeentewerven en de eventuele inrichting van een tijdelijke extra locatie.

Snijders erkent de grote drukte die sinds de start van de 'lockdown' medio maart is ontstaan. "Uit veiligheidsoptiek is, om voldoende afstand tussen mensen te kunnen bewaren, het maximaal aantal auto's tegelijk op de milieustraat beperkt tot 6 in Naaldwijk en 3 in Monster", stelt hij. De bezoekersaantallen waren tot 11 mei iets hoger dan in dezelfde periode in 2019, maar vooral door de genomen coronamaatregelen liepen de wachttijden op. Die varieerden van 30 tot 60 minuten.

Sinds de heropening van de basisscholen op 11 mei is het beeld op de milieustraten volgens Snijders gewijzigd. De bezoekersaantallen zijn wat gedaald (iets lager ook dan dezelfde periode in 2019) en de wachtrijen zijn, ondanks de nog steeds geldende coronamaatregelen, sterk verkort. Inmiddels variëren de wachttijden van 5 tot 15 minuten.

"De verwachting is dat het huidige beeld op de milieustraten zich de komende tijd zal continueren. Gezien de huidige drukte in Naaldwijk en Monster is het niet nodig om de milieustraten langer of meer open te stellen. Ook zagen en zien wij geen aanleiding om ergens in het Westland een tijdelijke voorziening te plaatsen", besluit Snijders.

Laat je reactie achter