advertentie VEMO Lease top

'Geen rondweg bij Ambachtsweg in Wateringen'

Het college van B en W van Westland voelt niets voor een rondweg om de verkeersproblemen rond de Ambachtsweg in Wateringen op te lossen.

Een raadsmeerderheid van CDA, Westland Verstandig en LPF had eind vorig jaar per motie gevraagd een rondweg op te nemen in de plannen voor de nieuwbouwwijk Wateringen Noord. Het college geef de motie komende dinsdag in heroverweging.

De voorgestelde weg zou moeten lopen vanaf de Ambachtsweg bij het kruispunt met de Erasmusweg, dan langs het bedrijventerrein daar gaan en zo dicht mogelijk bij de rotonde Rusthoek aansluiten op de Poeldijkseweg. Met de weg zou volgens de drie partijen ook gelijk een noodzakelijke, snelle OV-verbinding met Den Haag Zuid/West ontstaan.

Volgens het college zou uitvoering van de motie echter ernstige vertraging opleveren. In de wijk moeten zo'n 700 woningen, een school en zorgvoorzieningen komen en eind dit jaar moet er een ontwerp-bestemmingplan liggen. De vertraging zou tot zeker twee jaar kunnen oplopen. Ook lopen dan de kosten op, omdat de grondexploitatie duurder wordt en er woningen moeten worden uitgekocht. En het zou ten koste gaan van nieuwe woningen.

Bovendien, zo stelt het college, wordt in de plannen voor een ongelijkvloers kruispunt Lozerlaan/Erasmusweg/Poeldijkseweg al rekening gehouden met de afsluiting van de Am­bachtsweg bij de Erasmusweg. Als die nieuwe kruising in 2023 klaar is, is er voldoende capaciteit beschikbaar om het verkeer van en naar Wateringen via de Poeldijkseweg af te kunnen wikkelen. En de verkeerseffecten van de nieuwbouwwijk zijn ook al onderzocht. Circa 450 nieuwe woningen zullen ontsluiten op de Poeldijkseweg op een rotonde ter hoogte van de Harry Hoekstraat. Circa 250 woningen zullen worden ontsloten via de Ambachtsweg. Alleen de beoogde busverbinding zou via de nieuwe wijk van Den Haag naar Wateringen en vice versa kunnen rijden, aldus het college.

Overigens is de Ambachtsweg al driekwart jaar afgesloten ter hoogte van de Erasmusweg. De proef, om te kijken of de leefbaarheid en verkeersveiligheid zo verbetert, loopt nog tot juli. De route Ambachtsweg-Kerklaan-Dorpskade wordt veelvuldig gebruikt als verbindingsweg van en naar Den Haag. Daar is de weg echter niet op berekend.

Laat je reactie achter