advertentie KBITE

De tijdelijke bouwweg aan de N211 WOS

Geen tweede ontsluiting voor Duingeest

Er is geen reden om de nieuwbouwwijk Duingeest in Monster te voorzien van een tweede ontsluitingsweg.

Vijf daarvoor onderzochte varianten hebben te veel negatieve effecten of hebben te weinig voordelen. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat de huidige en enige ontsluiting via de Zeereep op de rotonde 's-Gravenzandseweg/Vlotlaan nu en in de toekomst voldoende is om het verkeer van en naar de wijk af te wikkelen. Dat heeft het college van B en W de gemeenteraad laten weten.

Met het variantenonderzoek voldoet het college aan een op 19 januari van dit jaar door de raad aangenomen motie; alleen LPF en VVD stemden toen tegen. De provincie wil geen extra ontsluiting op de N211, bijvoorbeeld op de plek van de tijdelijke bouwweg. Maar alleen dat gegeven vond de raad onvoldoende.  

Het college heeft daarom vijf mogelijke extra ontsluitingen laten onderzoeken. Drie ervan, vanaf de Tweetandschelp via de parkeerplaats direct aansluiten op de Zeereep, vanaf de Marmerschelp ten noorden van de speeltuin aansluiten op de Zeereep en vanaf de Marmerschelp via een brug aansluiten op de Westerduinlaan, hebben weinig voordelen of zorgen op de Zeereep voor een onoverzichtelijke situatie.
 Ook is gekeken naar een ventweg langs de N211 vanaf de rotonde Vlotlaan tot de rotonde Kon. Julianaweg op de plek waar nu een fiets- en bromfietspad ligt op provinciale grond. Uit veiligheidsoverwegingen en de problematische situatie bij de rotonde Vlotlaan valt die af. Datzelfde geldt voor een korte ventweg tussen de tijdelijke bouwweg en de rotonde Vlotlaan.

Volgens het college heeft huidige wegennet in en bij de wijk voldoende capaciteit om het verkeer nu en in de toekomst goed af te wikkelen. Bovendien is de verwachting dat er een rustiger verkeersbeeld ontstaat als Duingeest helemaal af is en komen er verkeersremmende maatregelen.

Westland Verstandig gaat de zaak eind deze maand in de raadscommissie Ruimte toch weer aan de orde stellen. De fractie vraagt zich af of het college zich niet al te gemakkelijk bij het 'nee' van de provincie heeft neergelegd. Het moet toch uit te leggen zijn dat de nieuwe wijk niet op een andere wijze dan via de N211 kan worden ontsloten, aldus de fractie.

Laat je reactie achter